125 datasets found

Keywords: values

Filter Results
 • Född i Stockholm på femtiotalet

  The Stockholm Birth Cohort Study (SBC) was created in 2004/2005 by a probability matching of two anonymized longitudinal datasets; The Stockholm Metropolitan study and The...
 • Den nationella SOM-undersökningen 1986

  In 1986 a series of annual surveys were initiated at the Department of Political Science, Göteborg University. It was called the SOM survey, where SOM stands for Society,...
 • Den nationella SOM-undersökningen 2009

  Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics...
 • ESS 1 - Den europeiska socialundersökningen 2002, Sverige

  This survey is the Swedish part of the 2002 'European Social Survey ' (ESS), and is focusing on immigration and citizen involvement in particular as well as on media and social...
 • Den nationella SOM-undersökningens kumulativa dataset 1986-2021

  In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three...
 • Den nationella SOM-undersökningen 2011

  Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics...
 • Den nationella SOM-undersökningen 2012

  In order to identify how the evolution of society affects Swedes’ attitudes and behaviour, the SOM Institute started its National SOM study in 1986. National SOM addresses three...
 • ESS 7 - Den europeiska socialundersökningen 2014, Sverige

  This survey is the Swedish part of the 2014 'European Social Survey ' (ESS), and is focusing on democracy and personal and social well-being. The survey also includes data on...
 • Effectuation and systematic search data project

  The dataset contains a population sample from 1998, with longitudinal data over a period of 12 years. The study aims to create a better understanding for how new firms are...
 • Slovenian Public Opinion 2020/1

  Like previous Slovenian Public Opinion (SJM) surveys, this survey was conducted in the form of a standardized social survey on the probability sample of the adult population of...
 • Elämäntyylitutkimus 1995

  Tutkimuksessa otettiin selvää suomalaisten elämäntyylistä, ajankäytöstä ja harrastuksista. Vastaajilta kysyttiin luontoon ja liikuntaan liittyvistä harrastuksista,...
 • Lapsesta aikuiseksi: 27-vuotiaiden elämäntilannekysely 1986

  Kysely on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena on kuvata 27-vuotiaiden nuorten...
 • World Values Survey 2005: Suomen aineisto

  World Values Survey 2005: Suomen aineisto kartoittaa monipuolisesti suomalaisten arvomaailmaa, asenteita ja elämäntilannetta. Se koostuu kahdesta osasta: käyntikyselyllä...
 • Luottamus ministeriöihin 2000

  Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien luottamusta eri ministeriöihin ja mielipiteitä ministeriöiden toiminnasta. Aluksi kysyttiin, kuinka aktiivisesti vastaajat seuraavat tai...
 • ISSP 2008: uskonto III: Suomen aineisto

  Tutkimus käsitteli suomalaisten arvoja, moraalikäsityksiä ja uskonnollisuutta. Vastaajilta kysyttiin kuinka oikeana tai vääränä he pitävät naisen ja miehen sukupuolisuhdetta...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 2009

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Aluksi vastaajat kertoivat mielipiteensä useista väittämistä, jotka liittyivät mm. työelämään ja työelämän...
 • Vuonna 1968 syntyneiden elämänprosessit 2001

  Tutkimuksessa tutkittiin vuonna 1968 syntyneiden henkilöiden elämänprosesseja ja se on jatkoa vuonna 1984 Maijaliisa Rauste-von Wrightin toteuttamaan tutkimusprojektiin....
 • Perheyritysten merkitys ja rooli yhteiskunnassa 2002

  Tutkimus käsitteli vuonna 2002 toimineita suomalaisia pk-yrityksiä. Tarkoituksena oli selvittää perheyrityksen merkitystä, haasteita ja ongelmia Suomessa, sekä tuottaa...
 • European Values Study 2009: Suomen aineisto

  Tutkimus kartoittaa monipuolisesti suomalaisten arvomaailmaa, asenteita ja elämäntilannetta. Haastatelluilta kysyttiin eri elämänalueiden tärkeyttä (mm. perhe, työ, vapaa-aika)....
 • European Social Survey 2008: Suomen aineisto

  Tutkimus käsitteli useita eri aihealueita, kuten median käyttöä ja sosiaalista luottamusta; kiinnostusta, luottamusta ja osallistumista politiikkaan, poliittista...
You can also access this registry using the API (see API Docs).