EVAn kansallinen asennetutkimus 1988

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Teemoja olivat kansainvälistyminen, suhtautuminen yrittäjyyteen ja yksityistämiseen, suhtautuminen rakennemuutokseen sekä suhtautuminen koulutukseen ja kasvatukseen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten asennoitumista taloudelliseen kasvuun, ympäristökysymyksiin, teknologiaan, poliittiseen järjestelmään ja vallankäyttöön. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, asuinpaikkakunnan koko, lääni, jossa asuu, ammattiryhmä, perus- ja ammatillinen koulutus, ammatilliseen keskusjärjestöön kuuluminen, sektori, jolla toimii, toimiala, jolla työskentelee, osallistumisaktiivisuus erilaisten järjestöjen tai yhdistysten toimintaan, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa sekä yhteiskuntaluokka.

The survey canvassed Finnish citizens' attitudes and values. Themes included education, upbringing, internationalisation, and attitudes towards entrepreneurship, privatisation, and structural change. The respondents' views on economic growth, environmental issues, technology, political system, and the exercise of power were also probed. Background variables included the respondent's sex, age, marital status, size of the place of residence, province of residence, occupational group, basic and vocational training, trade union membership, sector of occupation, participation in various organisations and associations, party for which R will vote in the next parliamentary elections, and social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285559
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=eb46834288c449395c5e9c7166d90cacf236099aa1b2ec18206c4070d22789d7
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland