Gender, Education and Career Choice: Follow-up Study 1994

Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty postikyselyinä 1987, 1991 ja 1994. Tässä tutkimuksessa kartoitettiin nuorten aikuisten elämänkaaren muotoutumista peruskoulun tai lukion jälkeen yhteiskunnallisessa muutoksessa. Vastaajia pyydettiin erittelemään peruskoulutuksen jälkeistä koulutus-, työ- ja perhehistoriaansa sekä pääasiallista toimintaansa vuosina 1990 - 1994. Heidän piti lisäksi arvioida koulutukseen ja työuraan liittyvien tavoitteidensa toteutumista. Tutkimuksessa selvitettiin myös koulutukseen, työuraan sekä elämään myönteisesti ja kielteisesti vaikuttaneita asioita. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin tulevaisuuden suunnitelmia. Tutkimuksessa selvitettiin myös työpaikkaan ja ammattiin liittyviä arvoja. Vastaajien piti niin ikään eritellä, kuinka tyytyväisiä he ovat elämäänsä tutkimushetkellä sekä kuinka tärkeinä he pitävät eri elämänalueita ja toimintoja. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, peruskoulutus, siviilisääty ja lasten lukumäärä.

This study is part of a research project "Education, gender and life course" funded by the Ministry of Labour of Finland. The project was launched with a survey in 1983 and follow-up surveys were conducted in 1987, 1991 and 1994. The follow-up survey of 1994 charted young adults' life cycles in a period of social change. Respondents answered questions about their post-comprehensive school education, vocational education, work history, family history and specified their activities in six-month periods during 1990-1994 (e.g. studying, working, unemployed, in military service, on maternity leave, retired). Some questions asked whether respondents had succeeded in reaching their educational or career goals. Factors that had had a positive or negative impact on their education level, career and life in general were investigated. Future plans were queried. Respondents' satisfaction with their education, occupational life, family life, spare time and hobbies, relations with other people and life on the whole were charted. Respondents also rated their life priorities. Background variables included basic and vocational education, marital status and number of children.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1218
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=af162f174faf1ab2e2bcb0da3d1cad8109836ef8d37f040f37727461aae9b2a4
Provenance
Creator Nummenmaa, Anna Raija
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Tampere; Imatra; Satakunta; Kainuu; Kokemäki; Huittinen; Äetsä; Punkalaidun; Alastaro; Kuusamo; Suomussalmi; Kuhmo; Tampere; Imatra; Satakunta; Kainuu; Kokemäki; Huittinen; Äetsä; Punkalaidun; Alastaro; Kuusamo; Suomussalmi; Kuhmo; Suomi; Finland