EVAn kansallinen asennetutkimus 1986

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Teemoja olivat pehmeän ja kovan yhteiskuntakäsityksen välinen jännite, asioiden tila Suomessa, suhtautuminen yhteiskunnan vastakohtaisuuksiin, vallankäyttöön, hyvinvointiin ja taloudelliseen kasvuun, teknologiaan ja tieteeseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä yrittäjyyteen. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin kansalaisten suhtautumista tulevaisuuteen sekä asennoitumista politiikkaan ja ydinvoimaan. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, asuinpaikkakunnan koko, lääni, jossa asuu, ammattiryhmä, perus- ja ammatillinen koulutus, kuuluminen ammatilliseen keskusjärjestöön, sektori, jolla toimii, toimiala, jolla työskentelee, osallistumisaktiivisuus erilaisten järjestöjen tai yhdistysten toimintaan, puolue, jota äänestäisi eduskuntavaaleissa sekä yhteiskuntaluokka.

The survey studied Finnish citizens' attitudes and values. Topics covered tension between "soft" and "hard" social values, decision-making and political power, environmental issues, technology, political parties, economy, economic growth, and general state of affairs in Finland. The respondents were also asked how optimistic or pessimistic they felt about their own future, and the future of Finland, Europe, and the world. One question pertained to whether certain bodies (e.g. trade unions, the government, banks, the police, big companies, universities) have too much or too little influence in Finnish society. The respondents were asked whether there was a conflict between certain groups (e.g. rich - poor, employers - employees, men - women, enterprises - environmental protection). In conclusion, the respondents evaluated the welfare, equality, safety, income disparity and situation of certain groups (e.g. the unemployed, young people, pensioners), etc. in Finland at that time, and in the future. Background variables included the respondent's sex, age, marital status, size of the place of residence, province of residence, economic activity, basic and vocational education, trade union membership, industry of employment, participation in voluntary organisations and associations, which party R would vote for if the next parliamentary elections were held at that time, left-right political self-placement, and self-reported social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285559
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ba5fa413cb194cbf20ec8ea1d70939b9565d0b657d2d0902bcfede8e697fd1db
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland