EVAn kansallinen asennetutkimus 1984

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina olivat hyvinvointi, elintaso ja taloudellinen kasvu, tiede ja teknologia, ydinvoima, ympäristönsuojelu ja vaihtoehtoliikkeet, sukupuolten tasa-arvo ja naisten asema sekä eri lähteistä saadun tiedon luotettavuus. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös asennoitumista politiikkaan. Lisäksi tutkimuksessa kartoitettiin kansalaisten osallistumista järjestötoimintaan sekä arvioita eri vaikuttajien määräysvallasta ja eri vaikutuskeinojen hyväksyttävyydestä. Taustamuuttujina olivat vastaajan sukupuoli, ikä, siviilisääty, lapset, asuinpaikkakunta, asuinseutu, lääni, jossa asuu, ammattiryhmä, perus- ja ammatillinen koulutus, kuuluminen ammattijärjestöön, sektori, jolla toimii, toimiala, jolla työskentelee, esimiesasema, bruttokuukausitulot, puolue, jota äänesti viime eduskuntavaaleissa, puolue, jota äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt sekä yhteiskuntaluokka.

The survey canvassed Finnish citizens' attitudes and values. The themes studied were social welfare, standard of living and economic growth, science and technology, nuclear power, environmental conservation and alternative social and political movements, equality between men and women and women's status, and the reliability of different information sources. The survey also examined the respondents' attitudes to politics and their participation in the activities of different associations and organisations. The respondents' views on the authority and power of various bodies (e.g. army, media, family, political parties) and on the acceptability of various methods used to influence decision-making were explored. Background variables included the respondent's sex, age, marital status, number of children, place of residence, region of residence, occupational group, basic and vocational education, trade union membership, sector of occupation, potential supervisory status, monthly gross income, which party R voted for in the last parliamentary elections, voting intention in the next parliamentary elections, and social class.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:hulib-202012285559
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=bebcac3f0df3c158d917c2b53a98220756bc37a6ee9d183716114f6699bb13a7
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Yhdyskuntatutkimus; Centre for Finnish Business and Policy Studies (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2002
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland