Finnish Lifestyles Survey 1995

Tutkimuksessa otettiin selvää suomalaisten elämäntyylistä, ajankäytöstä ja harrastuksista. Vastaajilta kysyttiin luontoon ja liikuntaan liittyvistä harrastuksista, musiikkimieltymyksistä, eri kirjallisuudenlajien lukemisesta sekä lomamatkustelusta. Vastaajien ruokailutottumuksia selvitettiin kysymällä mm. makutottumuksista, ruoan terveellisyydestä ja lämpimien aterioiden määrästä. Tutkimuksessa selvitettiin myös erilaisten palvelujen, kuten kosmetologin, parturin/kampaajan ja kuntosalin, käyttöä. Tutkimuksessa kartoitettiin erilaisten asioiden merkittävyyttä vastaajien elämässä. Näitä asioita olivat esimerkiksi työ, perhe, terveys, itsensä kehittäminen, ystävyyssuhteet, elintaso, uskonto ja sukupuolielämä. Lisäksi selvitettiin erilaisten harrastusten ja elämänpiirien merkitystä. Vastaajien arvoja tutkittiin myös selvittämällä millaisia ominaisuuksia he ihmisissä arvostavat. Vastaajien terveydentilasta tiedusteltiin kysymällä sairauksista, loukkaantumisista ja kunnosta. Työn luonnetta ja olosuhteita selvitettiin kysymällä mm. työn rutiininomaisuudesta sekä työhön liittyvistä epävarmuustekijöistä. Lisäksi kysyttiin, ovatko vastaajat tehneet ns. pimeitä töitä. Seksiin liittyvistä asioista selvitettiin mm. erilaisten seksivideoiden ja -lehtien käyttöä. Mielipiteitä poliisin toiminnasta tiedusteltiin kysymällä, mitä mieltä vastaajat ovat siitä, että poliisien toimintavaltuuksia lisättäisiin yksityisyydensuojan piirissä. Päihteiden käytöstä kysyttiin vastaajien nauttimien alkoholijuomien laatua, käyttömäärää ja useutta. Lisäksi tiedusteltiin, kuinka usein vastaajat käyvät ravintolassa, pubissa tai diskossa. Myös rauhoittavien lääkkeiden, huumeiden sekä tupakan käytöstä kysyttiin. Vastaajilta kysyttiin, että ovatko he tilanneet tavaraa TV-ostokanavien, postimyynnin tai internetin kautta. Lisäksi selvitettiin vastaajien perheiden viihde-elektroniikkalaitteiden määrää ja missä laitteet sijaitsevat kotona. Edelleen selvitettiin tiedotusvälineiden ja viihdykkeiden käyttöä ja määrää. Tutkimuksessa selvitettiin vastaajien mielipiteitä siitä, mihin sosiaalipalveluihin verorahoja pitäisi käyttää ja mikä sosiaaliturvan taso on. Poliittisesta käyttäytymisestä selvitettiin, mitä puoluetta vastaajat äänestäisivät seuraavissa vaaleissa ja mitä he äänestivät EU-kansanäänestyksessä. Lopuksi otettiin selvää vastaajien autosta ja siihen liitetyistä merkityksistä ja käsityksistä. Taustamuuttujia olivat mm. vastaajien työmarkkina-asema, ammatti, ikä, sukupuoli, lääni, siviilisääty, koulutus sekä puolison työmarkkina-asema ja ammatti.

The survey studied Finnish lifestyles, habits and leisure time activities. A number of questions pertained to cultural and leisure activities: television viewing, radio listening, outdoor hobbies like gardening or fishing, sports viewing, exercise, music and literature preferences and vacation habits. Respondents' dietary habits and use of some services (e.g. hairdressers, gyms) were surveyed. Respondents also rated the importance of various things in their life (family, work, health, standard of living, religion, travelling, literature, IT-related hobbies, cooking etc). Moral values were studied by asking what respondents disapprove or respect in other people. One theme covered respondents' health: illnesses, injuries and physical condition. Another theme pertained to the nature, independence and security of the respondent's job and his/her attitude to work. Participation in moonlighting was charted. Sexual behaviour was investigated by asking about the use of sex videos, sex magazines, striptease or prostitutes. Opinions on police powers were probed. The survey contained several questions about alcohol consumption, smoking and drug use. One topic pertained to consumer habits: buying through shopping channels, mail-order catalogues or Internet. Ownership of audio and video equipment, mobile phone or PC was charted. Respondents answered detailed questions of their media use. Views on the level of Finnish social security were probed. Respondents were also asked which social services should be paid from tax revenue. The survey asked which party the respondent had voted for in the EU membership referendum and which party he/she would vote for in the next parliamentary elections. Finally, some questions covered respondents' car (model, safety, motor etc). Background variables included respondents' sex, age, province, marital status, household composition, tenure, occupation, status in employment, basic and vocational education and the occupation and status in employment of the spouse and parents.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1229
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8fd7b9e68a4c0656dc0d8613ce2beccd55f98cdb928f9661af84a94fd2c58408
Provenance
Creator Alasuutari, Pertti
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; Humanities; Life Sciences; Music; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland