55 datasets found

Keywords: standard of living

Filter Results
 • Hyvinvointi 1998

  Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Vastaajilta kysyttiin heidän terveydentilastaan kuten psykosomaattisesta oireilusta. Edelleen...
 • Pohjoismainen hyvinvointitutkimus 1972

  Tutkimus kuvaa elintasoa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa sekä analysoi hyvinvoinnin eri ulottuvuuksia: elintasoa, yhteisyyttä, itsensä toteuttamisen, vieraantumisen...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1984

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina olivat hyvinvointi, elintaso ja taloudellinen kasvu, tiede ja teknologia, ydinvoima, ympäristönsuojelu ja...
 • Opiskelijabarometri 1997

  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin korkeakouluopiskelijoiden elinolosuhteita ja asenteita. Opiskeluun liittyen vastaajaa pyydettiin arvioimaan erilaisia opiskelumotivaatioon...
 • Opiskelijatutkimus 2000

  Tutkimus on Suomen osio kansainvälisestä Euro Student Report -tutkimuksesta. Kyselyn aihepiirit koskevat opiskelijoiden asumista, opintoja, taloudellista tilannetta ja sen...
 • Väestöryhmien väliset hyvinvointierot ja hyvinvointiongelmien paikantuminen 1995

  Vastaajilta tiedusteltiin aluksi heidän asumistaan koskevia tietoja kuten asumismuotoa, asunnon ominaisuuksia, omistusasunnon hintaa sekä tyytyväisyyttä asumistilanteeseen....
 • Hyvinvointi 2000

  Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ammattinimikettä, työn ja työnantajan tyyppiä sekä...
 • Turkulaisten hyvinvointi 1995

  Tutkimuksessa kartoitettiin turkulaisten hyvinvointia. Ensin selvitettiin vastaajien asumiseen liittyviä asioita. Heitä pyydettiin kertomaan nykyisen asunnon asuinpinta-alan...
 • Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002

  Yhteiskunnallinen muutos Venäjän Karjalassa 2002 tarkastelee petroskoilaisten, kontupohjalaisten ja prääsäläisten työntekoa, taloudellista toimeentuloa, joukkotiedotusvälineiden...
 • Prices and Wages in Salzburg and Vienna, c. 1450–1850. An Introduction to the...

  Prices and wages are key indicators of social and economic processes. Recent research exists for some countries, but little data has been added on present-day Austria since the...
 • LNU - Levnadsnivåundersökningen

  The first level of living survey started within the framework of a governmental commission set up to study the prevalence and problems of low incomes. Their task was broadly...
 • Samhällsförändring i Sverige 1976

  The study tries to find out what interaction there is between employees working situation and working conditions and their perception of and attitudes towards different types of...
 • Svenska folket 1955

  Swedish people 1955 is the first part of the first large-scale survey in Sweden attempting to give an objective picture of interests, personalities, opinions, habits and living...
 • Svensk levnadsstandard 1992

  This survey deals with the amount of material standard people consider as necessary, and to what extent the respondent lacks these necessities. The questionnaire was divided...
 • Hur är det att vara tillfälligt anställd?

  A flexible income and fixed expenses : Economic stress among on call-employees The aim of the study was to investigate the economic situation of temporary employees. The study...
You can also access this registry using the API (see API Docs).