Hur är det att vara tillfälligt anställd?

DOI

A flexible income and fixed expenses : Economic stress among on call-employees The aim of the study was to investigate the economic situation of temporary employees. The study group consisted of 778 on call employees.The response rate was 56 percent. Twenty percent had experience from being treated in different economic affairs. Over 50 percent of them answered that the form of employment was an impediment to get a loan and above 40 percent that it was an impediment to get a lease. The study group is strongly polarized as regards to economical matters. There is a clear connection between poverty and health. Those who often worried about economy and were poor had lower psychological well-being (GHQ-12), more complaints from stomach, back and neck, more headache, and were more tired and listless. Purpose: To investigate the economic situation of temporary employees.

Syftet var att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med korta jobb (behovsanställningar). Studiegruppen utgjordes av personer som sökt anställningar via en arbetsförmedling som specialiserat sig på förmedling av kortvariga arbeten. Projektgruppen erhöll listor på de personer som sökt arbete under första halvåret 1998. Dessa fick frågeformulär med svarskuvert hemsända med post. Enkäten bestod av åtta delar: bakgrundsinformation, tidigare arbetslivserfarenhet, frågor om önskat yrke, ekonomi, att vara tillfälligt anställd, tillfälligt anställd på jobbet, att ha ett arbete, hälsa och välbefinnande. Den bakgrundsinformation som användes var ålder, kön, hemmavarande barn samt utbildningsnivå. För studien av ekonomisk stress användes ett antal specifika frågor, varav flertalet härrör från Starrins studier av arbetslösa (Starrin & Jönsson, 1998). Bemötandefrågor ställdes för att undersöka hur man blir bemött i olika ekonomiska angelägenheter. Uppfattning av hur den tillfälliga anställningen påverkar möjligheten att få kredit eller betalkort, ta lån, få ett hyreskontrakt, få ett telefonabonnemang, ta försäkring. Frågor om ekonomiska tvångssituationer tog upp om man under tiden som arbetslös/anställd med tillfälliga jobb tvingats pantsätta ägodelar, låna pengar eller sälja ägodelar för att klara av sina utgifter; om man tvingats avstå från t.ex. TV-licens, tidningsprenumeration eller försäkring för att klara av sina utgifter; om man inte kunnat betala räkningar i tid på grund av att man inte haft pengar; om man uppsökt ekonomisk rådgivning. Oro för ekonomi mättes med en fråga om hur ofta man grubblar om hur det skall gå för ekonomin. Frågor om hälsa innefattade om man under de senaste tre månaderna haft symptom som halsbränna, sura uppstötningar, sveda i maggropen eller orolig mage, trött- och håglöshet, huvudvärk, om man efter arbetet haft ont i övre delen av ryggen eller nacken, eller om man känt sig fullt frisk. Den svarande fick även göra en egen bedömning av ett eventuellt samband mellan anställningsförhållande och hälsa. För att mäta psykiskt välbefinnande användes skalan GHQ-12 (General Health Questionnaire - 12 questions). Syfte: Att öka kunskapen om ekonomisk stress, hälsa, arbets- och livssituation bland personer med tillfälliga anställningar

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000435
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f17822ae6d031b1f33d3c2c302ced6d3acfe9743ef41d4ebf4ccad85ec5fbd7a
Provenance
Creator Gunnar Aronsson; Sara Göransson
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2007
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige