14 datasets found

Keywords: poliittinen päätöksenteko

Filter Results
 • Nuorisobarometri syksy 1996

  Syksyn 1996 nuorisobarometrin pääteemoja olivat yhteiskunnalliset instituutiot ja poliittinen osallistuminen. Vastaajien asenteita kartoitettiin myös kysymällä muun muassa...
 • Innovaatioyliopiston perustaminen ja media 2008

  Aineistossa on haastatateltu henkilöitä, jotka osallistuivat innovaatioyliopiston perustamista koskevaan päätöksentekoon, ovat seuranneet sitä läheltä tai joilla on ollut...
 • ISSP 2016: valtion tehtävät V: Suomen aineisto

  Tutkimuksessa selvitetään käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Lisäksi tutkitaan, miten vastaajat...
 • Tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus 2017

  Tutkimuksessa selvitettiin, miten tiedon ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vuorovaikutus toimii nyky-Suomessa sekä millaisia kehittämistarpeita siihen liittyy. Tutkimuksen...
 • Valtarakennetutkimus 2011

  Valtarakenneaineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto,...
 • Yhteiskunnallinen vaikuttamistyö kunnallisessa sosiaalityössä 2017

  Tutkimuksessa kartoitettiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kaupunkien sosiaalityöntekijöiden suhtautumista ammatillisiin arvokysymyksiin, koettuihin työolosuhteisiin sekä...
 • Kestävä politiikka: päättäjäkysely 2018

  Aineistossa selvitettiin suomalaisten päättäjien näkemyksiä poliittisesta ja valtiollisesta päätöksenteosta sekä suomalaisen politiikan aikajänteen nykytilasta. Kysely...
 • Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -koronakysely 2020

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten mielipiteitä liittyen erilaisiin poliittisiin toimiin koronakriisin aikana. Vastaajat ottivat kantaa väitteisiin, jotka...
 • Kansalaisuuden kuilut ja kuplat -päättäjäkysely 2020

  Tässä tutkimuksessa selvitettiin suomalaisen eliitin mielipiteitä liittyen erilaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Kyselyyn vastasi politiikan, talouden, hallinnon,...
 • Valtarakennetutkimus 2001

  Valtarakenneaineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto,...
 • Ydinjätepäätös 2001

  Aineisto sisältää viidennen ydinvoimalan puoltamispäätöstä edeltäneen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa koskevia päätösasiakirjoja vuosilta 2000 ja 2001....
 • Hoitajien palkkakiista ja media 2007-2008

  Haastattelujen aiheena on 2006-2007 hoitohenkilöstön palkkausta koskeva kiista, jossa eduskuntavaalien kampanjoinnista ja julkisista (mutta kiistellyistä) vaalilupauksista nousi...
 • Valtarakennetutkimus 1991

  Valtarakenneaineistossa on tutkittu suomalaisen yhteiskunnan valtaeliittiä. Tutkimuksen vastaajat olivat seuraavilta yhteiskunnan eri sektoreilta: politiikka, hallinto,...
 • Tampereen ympäristökiistat 1996-2000

  Haastatteluaineisto on kerätty vuosina 1996-2000 kaupunkiympäristön politisoitumista ja ympäristöongelmien yhteiskunnallisesta muotoutumisesta kartoittavan tutkimuksen...
You can also access this registry using the API (see API Docs).