ISSP 2016: Role of Government V: Finnish Data

DOI

Tutkimuksessa selvitetään käsityksiä julkisesta vallasta ja vallankäyttäjistä sekä siitä, mikä yhteiskunnassa on oikein ja mikä väärin. Lisäksi tutkitaan, miten vastaajat kokevat omat mahdollisuutensa kansalaisina sekä selvitetään suomalaisten suhtautumista työhön. Valtion tehtäviin liittyvät kysymykset koskivat aluksi lain noudattamista, protestointia maan hallitusta vastaan sekä suhtautumista ääriliikkeisiin. Seuraavaksi pyydetiin mielipiteitä käytettävistä talouspoliittisista keinoista ja julkisten varojen käytöstä. Kysyttiin myös, millaisista asioista julkisen vallan pitäisi olla vastuussa ja kenen tulisi järjestää palveluja kansalaisille. Seuraavaksi haluttiin tietää, millä tahoilla on eniten ja millä toiseksi eniten vaikutusvaltaa Suomen hallituksen toimiin ja päätöksiin. Kysyttiin myös, millaiset oikeudet viranomaisilla pitäisi olla kansalaisten valvonnassa ja mihin toimenpiteisiin heillä pitäisi olla oikeus kansallisen turvallisuuden perusteella. Lopuksi kysymykset käsittelivät politiikkaa ja poliittista kiinnostuneisuutta, verotuksen tasoa, suuryritysten toimintaa sekä poliitikkojen ja virkamiesten sekaantumista korruptioon. Pyydettiin myös mielipidettä siitä, kuinka hyvin hallitus on onnistunut tietyissä asioissa ja esitettiin maahanmuuttoa koskevia väittämiä. Taustatietoina kysyttiin mm. sukupuoli, syntymävuosi, kotitalouden koko, koulutus, työelämään osallistuminen, ammatti, elinkeino tai toimiala, säännöllinen viikoittainen työaika, ammattiasema, esimiesasema, työnantaja (yksityinen/julkinen sektori), ammattiliiton jäsenyys, äänestyskäyttäytyminen, uskonnollisuus, tulot sekä vastaajan asuinaluetta kuvaavia tietoja.

ISSP 2016: Role of Government V: Finnish Data - survey investigated the opinions of Finnish people on government and government actions, authorities, citizen's possibilities of influencing government, taxation, corruption, and immigration. The first questions dealt with law and the justice systems. The respondents were asked whether they thought that people should obey the law without exception and whether they thought it is worse to convict an innocent person or to let a guilty person go free. The respondents were also asked about ways in which people or organisations should be permitted to protest against the government and what rights should be allowed for political extremists. Views on government's possible economic measures were probed. The respondents' were asked if they were in favour or against certain measures, such as "cuts in government spending" and "reducing the working week to create more jobs". Next, the respondents were presented with a list of government spending areas. They were asked whether they would like to see the government spend more or less money on areas such as health, the police and law enforcement, and education. Furthermore, views on government responsibilities such as "keeping prices under control" or "providing health care for the sick" were investigated. The respondents' attitudes on who should provide services, such as health care for the sick, care for the elderly, or education for children, were charted. The options included government, private companies, non-profit organisations, religious organisations, and family. Perceptions of which people and organisations have the most influence on government actions in Finland were investigated. Views on civil liberties and public security were studied with questions about government surveillance of private persons. Furthermore, the respondents were asked what rights the authorities should have in case of a suspected terrorist act. Next, the respondents' interest in politics and their views on how they could influence politics were studied. Views on taxation for people with different levels of income, as well as attitudes towards tax authorities and major private companies were investigated. Opinions on corruption of politicians and public officials were studied as well. Lastly, the respondents were asked how successful the Finnish government was in providing health care for the sick, providing a decent standard of living for the old, and dealing with threats to Finland's security. The Finnish questionnaire also contained a question about immigration, which was absent from the English version of the ISSP questionnaire. In this question, the respondents' views on who should be allowed to immigrate to Finland were studied. Background variables included the respondent's gender, age, education, participation in working life, occupation, weekly working time, whether R held a managerial position, employer (public/private sector), membership in trade union, voting behaviour, religion, income, and information about R's neighbourhood.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Itsetäytettävä lomake: paperinen lomakeSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: PaperSelfAdministeredQuestionnaire.Paper

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1007/s11135020-01048-9
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3149
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1605029
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1605030
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1582964
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1582966
Related Identifier https://doi.org/10.1080/00207659.2019.1605028
Related Identifier https://doi.org/10.1177/0032321719895428
Related Identifier https://doi.org/10.1080/13501763.2020.1733636
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6caadee95277c42d72ab16f4bed7fcfe21b14a715a75e7d7cc8490eb05bd928b
Provenance
Creator International Social Survey Programme (ISSP); Melin, Harri 0000-0003-3203-9228
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2017
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Jurisprudence; Law; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland