Decision on Final Disposal of Nuclear Waste 2001

DOI

Aineisto sisältää viidennen ydinvoimalan puoltamispäätöstä edeltäneen ydinjätteen loppusijoituslaitoksen rakentamislupaa koskevia päätösasiakirjoja vuosilta 2000 ja 2001. Kyseessä on eduskunnan toukokuussa 2001 tekemä päätös, jonka mukaan valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta jäi voimaan. Valtioneuvoston periaatepäätös tehtiin joulukuussa 2000 ja ydinenergialain mukaisesti sen voimaan jääminen edellytti vielä eduskunnan hyväksymistä. Päätös eduskunnassa syntyi äänestyksen jälkeen. Ennen päätöstä asiasta teki eduskunnalle mietinnön eduskunnan talousvaliokunta, jolle puolestaan ympäristövaliokunta antoi ensin lausuntonsa. Aineisto koostuu päätöstä koskevista keskeisistä julkisista asiakirjoista ja asiasta käydyistä eduskuntakeskusteluista. Aikajärjestyksessä aineistoon kuuluvat: (1) Posiva Oy:n valtioneuvostolle osoitettu hakemus ja sen (2) liiteasiakirja 14 (suunnitelmat käytettävissä olevista menetelmistä ydinjätehuollon järjestämiseksi), (3) valtioneuvoston periaatepäätös käytetyn ydinpolttoaineen loppusijoituksesta, (4) asiasta helmikuussa 2001 käyty eduskunnan lähetekeskustelu, (5) ympäristövaliokunnan lausunto asiasta talousvaliokunnalle, (6) talousvaliokunnan mietintö eduskunnalle, (7) eduskunnan täysistuntokeskustelu ydinpolttoaineen loppusijoituslaitoksen rakentamisesta toukokuussa 2001. Eduskunnan lähete- ja täysistuntokeskusteluista ovat aineistossa mukana sanasta sanaan kirjattuna kaikki kansanedustajien puheenvuorot. Aineistoon kuuluvat myös keskusteluista tehdyt listaukset, joissa luetellaan puhujat ja heidän puheenvuorojensa määrä.

The data consist of documents and parliamentary discussions related to the 2001 decision on building the final disposal facility of nuclear waste, which preceded the decision to build the fifth nuclear power plant in Finland. The archived data contain various documents, records, applications, decisions, plans, reports, and parliamentary discussions related to the decision-making process. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: harkinnanvarainen poimintaNonprobability.Purposive

Non-probability: PurposiveNonprobability.Purposive

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd1249
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1249
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=10e14ae4f963784bcd5d448a07d11d9cb237a072ae747c66d5659920741a18ee
Provenance
Creator Suominen, Petteri
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on (A) vapaasti käytettävissä ilman rekisteröitymistä (CC BY 4.0).; The dataset is (A) openly available for all users without registration (CC BY 4.0).
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Natural Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland