27 datasets found

Keywords: johtaminen

Filter Results
 • Muuttuvat kunnat 1993

  Kunnan tilannetta ja toimintaa kartoitettiin pyytämällä vastaajaa arvioimaan kunnan taloudellisen tilanteen lisäksi poliittisiin, hallinnollisiin, taloudellisiin ja paikallisiin...
 • KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 2002

  Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa...
 • KuntaSuomi 2004: nuorisotoimi 1999

  Nuorisotoimelle suunnattu kysely kartoittaa kuntien nuorisotoimen palvelujen laajuutta, tuottamista, ohjausta ja johtamista sekä kehittämistä. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004...
 • Johtaminen monikulttuurisessa koulussa - rehtorihaastattelut 2004

  Aineisto koostuu vuonna 2004 kerätyistä 25 monikulttuurisen peruskoulun rehtorien haastatteluista. Haastatteluissa käsiteltiin monikulttuurisuuden rehtoreille asettamia...
 • Rehtorin rooli ja työtodellisuus oppilaitoksessa 2004-2005

  Aineisto on kerätty rehtorien työtodellisuuden kuvaamiseksi. Tutkija havainnoi viittä eri puolilla Helsinkiä toimivaa rehtoria. Yksi rehtoreista toimi yläasteella, muut...
 • Työaikapankki 2004

  Tutkimuksessa tarkasteltiin työaikapankkijärjestelmän käyttöä työorganisaatioissa. Työaikapankin avulla työntekijä voi sovittaa yhteen työ- ja vapaa-aikaansa yksilöllisten...
 • Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014

  Tietämyksenhallinta suomalaisissa suuryrityksissä 2014 -aineisto on kerätty osana tutkimusta, jolla haluttiin selvittää tietämyksenhallinnan tilaa yritysmaailmassa ja saada...
 • Haastattelut vertaistuesta ja kokemustiedosta lapsi- ja perhepalveluissa 2019...

  Aineisto koostuu 24 lapsi- ja perhepalveluiden parissa työskentelevän esihenkilön haastattelulitteraatiosta. Haastatteluilla kartoitettiin organisaatioiden ja järjestöiden...
 • KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 1996

  Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004...
 • KuntaSuomi 2004: kulttuuritoimi 2002

  Tutkimuksessa kartoitettiin kuntien kulttuuripalveluita sekä kulttuuritoimen ohjausta, johtamista ja kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa KuntaSuomi 2004...
 • Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kunnanjohtajat

  Kunnanjohtajilta kysyttiin mm., miten he arvioivat kunnanjohtajilta vaadittavien erilaisten ominaisuuksien ja taitojen merkityksen muuttuvan tulevaisuudessa. Heitä pyydettiin...
 • Kunnallisalan ilmapuntari 1999: kunnanhallitusten puheenjohtajat

  Kunnanhallitusten puheenjohtajilta kysyttiin mm., miten he arvioivat kunnanjohtajilta vaadittavien erilaisten ominaisuuksien ja taitojen merkityksen muuttuvan tulevaisuudessa....
 • Suomen kunnanjohtajatutkimus 1996

  Tutkimuksessa selvitettiin kunnanjohtajilta heidän omaa työtään koskevia käsityksiä. Aineisto on kerätty osana kunnanjohtajille suunnattua eurooppalaista The Udite Leadership...
 • Muuttuvat kunnat 1990

  Aineisto on kerätty osana yhteispohjoismaista projektia "Offentlig försöksverksamhet som lärnings- och anpassningsstrategi". Kunnan tilannetta ja toimintaa kartoitettiin...
 • KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1995

  Vastaajia pyydettiin ensin arvioimaan omaa sektoriaan ja sen kautta kuntien palvelutoimintaa muutamien väittämien valossa. Väittämät koskivat muun muassa sektorin tuottamien...
 • KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 1999

  Vastaajia pyydettiin arvioimaan omaa sektoriaan ja sen kautta kuntien palvelutoimintaa muutamien väittämien valossa. Väittämät koskivat muun muassa sektorin tuottamien...
 • KuntaSuomi 2004: kuntatyöyhteisötutkimus 2003

  Tässä KuntaSuomi 2004 -aineistossa kartoitetaan kolmatta kertaa kunnallisten työyhteisöjen työelämän laatua. Työhön ja työtehtäviin liittyen vastaajia pyydettiin ensin...
 • Presidentinvaalit 2006 ja demokratiaindikaattorit

  Tässä presidentinvaalien ensimmäisen kierroksen jälkeen kerätyssä aineistossa varten vastaajilta tiedusteltiin mielipidettä erilaisiin maamme päätöksentekoa koskeviin...
 • KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 1996

  Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa...
 • KuntaSuomi 2004: kirjastotoimi 1999

  Tutkimuksessa kartoitetaan kuntien kirjastopalveluita, kirjastotoimen ohjausta ja johtamista sekä kirjastojen kehittämistä vastuuhenkilöiden näkökulmasta. Aineisto on osa...
You can also access this registry using the API (see API Docs).