24 datasets found

Keywords: kansallinen identiteetti

Filter Results
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1990

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja vuonna 1990. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan kansainvälistymiseen...
 • Nuorisobarometri syksy 1997

  Syksyn 1997 nuorisobarometrin pääteemoja olivat yhteiskunnallinen osallistuminen, politiikka ja valta. Nuorilta kysyttiin myös kansallisista ylpeydenaiheista ja päihteisiin...
 • Suomalaisten historiatietoisuus 2010: haastattelut

  Haastatteluissa selvitettiin suomalaisten historiatietoisuutta, näkemyksiä menneisyydestä sekä historiallisia avainkokemuksia. Osanottajat valittiin satunnaisesti saman...
 • ISSP 2013: kansallinen identiteetti III: Suomen aineisto

  Tutkimus käsitteli Suomea, suomalaisuutta, kansallista identiteettiä ja kansainvälistä vuorovaikutusta. Aluksi kysyttiin kuinka läheisiksi vastaajat tunsivat asuinkuntansa,...
 • European Social Survey 2014: Suomen aineisto

  Tutkimus kartoittaa asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle kierrokselle erikseen...
 • European Social Survey 2016: Suomen aineisto

  Tutkimus kartoittaa suomalaisten asenteita, uskomuksia ja käyttäytymistä. Kysely koostuu samanlaisena jokaisella kierroksella toistuvasta ydinmoduulista sekä jokaiselle...
 • Suomalaisten identiteetit, arvot ja asenteet 2017-2018

  Aineisto käsittelee suomalaista identiteettiä eli sitä, millaisiksi suomalaiset näkevät itsensä, joko yksilöinä tai osana erilaisia ryhmiä. Aineistossa tarkastellaan yksilön...
 • Ulkosuomalaisten kansallinen identiteetti ja poliittinen osallistuminen 2014

  Aineistossa kartoitettiin ulkosuomalaisten kansallista identiteettiä ja poliittista osallistumista. Tutkimusta ovat rahoittaneet oikeusministeriön demokratia-, kieli- ja...
 • Monikulttuuristen nuorten aikuisten kokemuksia monikulttuurisuudesta Suomessa...

  Aineisto koostuu monikulttuuristen nuorten aikuisten kirjoituksista liittyen heidän monikulttuurisuuden kokemuksiinsa Suomessa. Kirjoituskutsulla pyrittiin tavoittamaan alle...
 • Muuttuva ulkosuomalaisuus 2020

  Aineisto käsittelee laajasti ulkosuomalaisten hyvinvointia, käsityksiä Suomesta sekä kokemuksia ulkomailla asumisesta. Kyselytutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat...
 • Baltian muutos 1993

  Aineiston muuttujat kuvaavat monipuolisesti vastaajan työhön liittyviä asioita. Vastaajan ammatin lisäksi kysyttiin runsaasti työyhteisöön, työn luonteeseen, päätöksentekoon...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1992

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Tutkimuksella oli neljä painopistealuetta: 1. Poliittisen (yhteiskunnallisen) kulttuurin tila 2. Suomalaisen...
 • Yritysjohtajat ja yhteiskunta 1997

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1997. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan osittain...
 • Nuori kansalainen 1999

  Tutkimuksessa tarkasteltiin kahdeksannen ja yhdeksännen luokan oppilaiden tietoja, käsityksiä ja asenteita historian ja yhteiskuntaopin alueella. Tutkimus toteutettiin osana...
 • Nuoret ja europarlamenttivaalit 1999

  Nuorisoasiain neuvottelukunta (NUORA) seurasi alle 30-vuotiaiden nuorten vaalikäyttäytymistä vuoden 1999 eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa sekä vuoden 2000...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1984

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina olivat hyvinvointi, elintaso ja taloudellinen kasvu, tiede ja teknologia, ydinvoima, ympäristönsuojelu ja...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1988

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Teemoja olivat kansainvälistyminen, suhtautuminen yrittäjyyteen ja yksityistämiseen, suhtautuminen...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1994

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan hyvinvointiyhteiskuntaan ja sen...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1996

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan Suomen maaseudun ja kaupunkien...
 • EVAn kansallinen asennetutkimus 1998

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien perusteella heidän suhtautumistaan markkinatalouden ja demokratian...
You can also access this registry using the API (see API Docs).