83 datasets found

Keywords: welfare

Filter Results
 • Sociobarometer 2003

  Kyselyssä vastaajina olivat sosiaalitoimien, terveyskeskuksien, Kansaneläkelaitoksien paikallistoimistojen, työvoimatoimistojen sekä sosiaali- ja terveysjärjestöjen johtavissa...
 • Welfare Survey 1998

  Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Vastaajilta kysyttiin heidän terveydentilastaan kuten psykosomaattisesta oireilusta. Edelleen...
 • Welfare Survey 2000

  Kyselyssä kartoitettiin suomalaisten materiaalista ja immateriaalista hyvinvointia. Kaikilta vastaajilta kysyttiin ammattinimikettä, työn ja työnantajan tyyppiä sekä...
 • Welfare Survey 1995

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin...
 • Welfare Survey 1996

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin...
 • EVA Survey on Finnish Values and Attitudes 2002

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten asenteita ja arvoja. Vastaajilta kysyttiin erilaisten väittämien avulla heidän suhtautumistaan puolueisiin, työelämään ja yrittäjyyteen,...
 • Company Managers and Society 1990

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten yritysjohtajien asenteita ja arvoja vuonna 1990. Aineisto on kerätty taustamuuttujaosiota lukuun ottamatta samalla kysymyksenasettelulla...
 • chick hatching: on-farm hatching and contact with hen

  The dataset concerns a study on the effects of broiler chick hatching conditions (on-farm hatching, contact with adult hen post hatch) on their performance and welfare. Data on...
 • Sociale akademie en beroepspraktijk 1971

  Social workers leadership / management / study specialization / type of job / number of staff-members / task description of social work / most important aim of social work /...
 • Kenmerken van maatschappelijk gehandicapten 1978-1979

  Study on possibilities and necessity to achieve a better co-operation between the many institutes that give shelter to socially-handicapped people. Inmates of institutions for...
 • Nederland en politiek 1966

  Attitude towards various political topics, freedom of ( political ) expression / political parties and the party-system / legislation / "Provo" / the royal family / power...
 • Welvaart en politiek 1969

  Prosperity of country and family / possession of durables / satisfaction with health, work, family life, income etc. / holidays / consumer behaviour / consumer aspirations /...
 • Het plaatsen van jeugdigen in tehuizen 1975

  Type of parents: natural parents, step-parents, adoptive parents, guardian / reason for absence of natural parent / which institutions are responsible for placing the child in a...
 • Opbouwwerk in stedelijke situaties 1975

  Social workers were asked about their goals and projects / activities / realization of goals / cooperation of other institutes.
 • Zorg rond zwangerschap, bevalling en kraambed in Wageningen 1979

  Description of situation concerning care of pregnancy, childbirth and childbed in Wageningen, the Netherlands. Diagnosis of pregnancy / supervision of pregnancy (...
 • Leefsituatie onderzoek, 1974 - LSO'74

  Number of persons in the house / space / quality / facilities / problems with domestic work / presence of garden / terrace / park in neighbourhood / possibilities for shopping /...
 • Doelen zoeken in het algemeen maatschappelijk werk 1979

  To determine the pursued objects of social workers and their clients. Description of problem / causes of problem / position of client( s ) ideas to solve problem / what kind of...
 • Kontinu-onderzoek ( wave 26, june 1983 )

  Continuous items for most waves watching tv / reading papers / taking part in discussions on political issues / political knowledge / political participation / party preference...
 • Culturele Veranderingen in Nederland 1986 - CV'86

  Trend study on changes in general opinions and attitudes of ( parts of ) the Dutch population. Work, income versus leisure / job satisfaction, pressure of work / satisfaction...
You can also access this registry using the API (see API Docs).