15 datasets found

Keywords: pelko

Filter Results
 • Fears and Anxieties 1999

  Kyselyssä on keskitytty vuosituhannen vaihteeseen liittyviin pelkoihin ja uhkakuviin. Vastaajia on pyydetty arvioimaan todennäköisyyttä ekologisten katastrofien tapahtumiselle,...
 • Visions of the Turn of the Millennium 1997

  Vuonna 1997 suoritetussa tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä vuodesta 2000. Vastaajia pyydettiin arvioimaan erilaisten katastrofien tapahtumisen todennäköisyyttä...
 • Men's Experiences of Myocardial Infarction 1997-1998

  Haastattelujen tarkoituksena oli tarkastella miehen sydäninfarktikokemusta äkillisen henkeä uhkaavan sairauden ja potilaana olemisen kontekstissa. Tutkimusaineisto koostui 17...
 • Stories about Fear and Intimidation at Work 2008-2009

  Aineisto on tuotettu Suomen Akatemian rahoittamassa LEAR-hankkeessa (Leadership, Power and Fear; johtajuus, valta ja pelko), jossa tutkittiin pelon ja epävarmuuden tahallista...
 • Children's Media Barometer 2011

  Lasten mediabarometri 2011 -tutkimuksessa selvitettiin 7-11 -vuotiaiden lasten mediakäyttöä ja kokemuksia mediakasvatuksesta. Lomakekyselyllä tavoitettiin yhteensä 1137 lasta...
 • Safety of People in Supported Housing 2012: Residents

  Aineisto käsittelee vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muista syistä apua ja tukea tarvitsevien asumispalveluiden käyttäjien näkemyksiä turvallisuudesta. Kyselyssä...
 • Safety of People in Supported Housing 2013: Family Members

  Aineisto käsittelee vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muista syistä apua ja tukea tarvitsevien omaisten näkemyksiä turvallisuudesta. Aluksi kartoitettiin omaisten...
 • Safety of People in Supported Housing 2012: Employees

  Aineisto käsittelee vammaisten, mielenterveyskuntoutujien sekä muista syistä apua ja tukea tarvitsevien asumis- tai toimintayksiköiden työntekijöiden näkemyksiä...
 • Gelotophobia, Burnout and Workplace Bullying 2007

  Tutkimuksessa tarkasteltiin gelotofobian eli naurun alaiseksi joutumisen pelon yleisyyttä Suomessa ja sen yhteyksiä työuupumukseen. Tutkimus on osa laajempaa kansainvälistä...
 • Child Barometer 2020

  Aineistossa selvitettiin 6-vuotiaiden Suomessa asuvien lasten ajatuksia hyvästä elämästä. Hyvää elämää tarkasteltiin esimerkiksi esikoulun ja kodin sekä tunteiden, toiveiden ja...
 • Finnish EU Attitudes Autumn 1993

  Tutkimus on neljäs EVAn suomalaisten integraatioajattelua luotaavassa sarjassa, joka käynnistettiin keväällä 1992. Tutkimuksella kartoitetaan suomalaisten odotuksia EY:n...
 • Elderly and Mobile Phones 1999 and 2002

  Tutkimuksessa on kartoitettu ikääntyvien, noin 50 - 60-vuotiaiden matkapuhelimen käyttöä. Aineisto koostuu haastatteluista, jotka on tehty vuosina 1999 ja 2002 eri puolella...
 • Finnish Memories of Childhood Fears 2020-2021

  Aineisto koostuu lapsuuden aikaisia pelkoja kuvaavista kirjoituksista. Aineisto kerättiin kirjoituskutsulla, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan lapsuuden ajan peloistaan sekä...
 • Citizen Safety and Security 2019

  Tutkimuksessa kartoitettiin Suomen kansalaisten näkemyksiä ja mielipiteitä turvallisuudesta. Kysely laadittiin yhteistyössä SPEKin ja Suomen Kyselytutkimus Oy:n kesken. Kyselyn...
 • Narratives of Everyday Life during the COVID-19 Pandemic 2021

  Aineisto koostuu kirjoituksista liittyen ihmisten kokemuksiin korona-ajasta. Kirjoituskutsulla kerätyn aineiston avulla pyrittiin hankkimaan tietoa siitä, millaisena korona-aika...
You can also access this registry using the API (see API Docs).