15 datasets found

Keywords: läheiset

Filter Results
 • Rahapelitutkimus 2003

  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin niistä...
 • Rahapelitutkimus 2011

  Suomalaisten rahapelaaminen 2011 -kyselyssä selvitettiin 15-74 -vuotiaiden suomalaisten (n=4484) rahapelaamista, pelaamisen määrää, siihen käytettyjä rahamääriä, mielipiteitä...
 • Rahapelitutkimus 2015

  Tutkimuksessa kartoitetaan 15 - 74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. Siinä pyritään selvittämään mitä mieltä suomalaiset ovat...
 • Ikäihmisten hoiva ja palvelut 2010

  Tutkimuksessa tutkittiin yli 75-vuotiaiden ikäihmisten kokemuksista palveluista ja tarpeista. Tutkimus toteutettiin Jyväskylässä ja Tampereella. Tutkimuksen rahoittajana toimi...
 • Tampere Praksis: Lastensuojelun sijaishuolto ja lasten läheisverkostot 2016

  Aineistossa on haastateltu erään kunnan sosiaaliasemalta neljä sosiaalityöntekijää, jotka työskentelevät huostaanotettujen sijaishuollossa olevien lasten parissa....
 • Rahapelikysely 2016

  Tilastokeskus toteutti Rahapelikyselyn kevättalvella 2017 internet- ja postikyselyn yhdistelmänä. Tilaajana oli Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kyselyllä haluttiin...
 • Helsingin Sanomien yksinäisyyskysely 2014

  Helsingin Sanomien vuonna 2014 keräämä kysely kartoittaa suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä (N: 27851). Kyselyssä käsitellään muun muassa koetun yksinäisyyden määrää,...
 • Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys I 2020

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Tämä ensimmäinen osa kyselystä toteutettiin huhtikuussa...
 • Suomalaisten henkinen kriisinkestävyys II 2020

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Kirkon tutkimuskeskus keräsi kahdella kyselyllä tietoa...
 • Rahapelitutkimus 2019

  Aineistossa kartoitetaan 15 - 74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. Aineistossa käsiteltäviä teemoja ovat mielipiteet...
 • Yksinäinen - yhdessä ja erikseen 2020-2021

  Aineisto koostuu kirjoituksista, joissa kirjoittajat käsittelevät erilaisista näkökulmista kokemuksiaan yksinäisyydestä elämän eri vaiheissa. Aineiston keruun...
 • Rahapelaaminen Suomessa 2021

  Aineistossa selvitetään 15-74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista ja ongelmapelaamisen laajuutta, sekä niihin liittyviä tekijöitä. Kyselyn on toteuttanut Veikkaus Oy...
 • Nuorten rahapelaaminen 2006

  Tässä tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten nuorten rahapelaamista. Kysely aloitettiin luettelemalla erilaisia Veikkauksen, Fintoton ja RAY:n rahapelejä ja kysymällä, mihin...
 • Kuntien käytännöt rahapeliongelmaisten hoidossa 2006: palvelupistekysely

  Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuntien käytäntöjä rahapeliongelmaisten hoidossa. Ensimmäisenä tässä palvelupisteille lähetetyssä lomakkeessa kysyttiin, miten...
 • Rahapelitutkimus 2007

  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten rahapelien pelaamista, rahapelien pelaamisen useutta, pelaamiseen käytettyjä rahamääriä ja mielipiteitä rahapeliongelmista Suomessa....
You can also access this registry using the API (see API Docs).