Gambling Survey 2015

DOI

Tutkimuksessa kartoitetaan 15 - 74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamiseen liittyviä mielipiteitä ja rahapelaamista. Siinä pyritään selvittämään mitä mieltä suomalaiset ovat rahapelaamisesta ja nykyisestä rahapelipolitiikasta, mitä rahapelejä pelataan ja kuinka usein, sekä missä määrin rahapelaamisesta aiheutuu haittoja. Aluksi esitettiin rahapelaamista koskevia väitteitä, joilla kartoitettiin rahapelaamiseen liittyviä asenteita yleensä. Seuraavat mielipidekysymykset käsittelivät rahapelien mainontaa, rahapeliautomaattien sijoittelua, valtion ohjausta rahapelaamisessa sekä pelaamisen aiheuttamia sosiaalisia, terveydellisiä ja taloudellisia ongelmia. Seuraavaksi kysyttiin, mitä rahapelejä ja kuinka usein vastaajilla oli tapana pelata. Haluttiin myös tietää, kuinka paljon vastaajat keskimäärin käyttivät rahaa rahapeleihin yhden viikon aikana, mikä oli suurin heidän saamansa rahapelivoitto viimeisen 12 kuukauden aikana ja minkä ikäisenä he olivat aloittaneet rahapelaamisen. Kysymykset käsittelivät myös rahapeliongelmia. Ensin kysyttiin, millaisia ongelmia vastaajalle oli mahdollisesti aiheutunut rahapelaamisesta. Tämän jälkeen kysymykset käsittelivät vastaajan läheisten rahapelaamista sekä heille pelaamisesta mahdollisesti aiheutuneita haittoja. Kysymykset käsittelivät myös vastaajan hyvinvointia ja elämäntapoja. Hyvinvointikysymykset tarkastelivat yleistä terveydentilaa, psyykkistä kuormittuneisuutta, yksinäisyyttä, tupakointitottumuksia ja alkoholin käyttöä. Lopuksi kysyttiin ovatko vastaajat pelanneet video-, konsoli-, tietokone- tai mobiilipelejä, siis pelejä, joita pelataan tietokoneella, pelikonsolilla, älypuhelimella tai tabletilla ilman rahapanosta. Lisäksi vastaajilta tiedusteltiin em. pelien pelaamisen ongelmallisuutta. Taustamuuttujina olivat sukupuoli, ikä, siviilisääty, lasten lukumäärä sekä erilaisia paikkamuuttujia.

The survey charted Finnish gambling habits, frequency of gambling, amount of money gambled as well as views on problem gambling and gambling policy and regulation. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, betting, bookmaking, the pools, roulette wheels, and card and dice tables as well as online variations of all of these. First perceptions on gambling were studied. The respondents were asked to what extent they agreed with statements relating to gambling, such as "people should have the right to gamble whenever they want" and "gambling is detrimental to family life." The respondents were asked whether they thought gambling was a problem in Finland, whether the problems associated with gambling had increased or decreased and if the government monopoly and the age limit of 18 were effective ways of limiting problem gambling. The next section of the survey focused on the respondents' experiences of gambling. The respondents were presented with a list of various games (e.g. lotto games and scratchcards of Veikkaus, the National Lottery of Finland, games of chance in a casino and slot machines of Finland's Slot Machine Association, RAY) and asked whether they had played them during the previous 12 months. Other questions charted online gambling in the previous 12 months, gambling websites visited, and frequency of gambling activities. The respondents were asked to estimate the average weekly sum spent on gambling, their largest win in the previous 12 months, and at what age they had gambled for the first time. The respondents' relationship to gambling was examined. They were asked how often they returned another day to try to win back the money they had lost, whether they had claimed to be winning at gambling even though they were actually losing money, whether they had gambled more than they had intended to, and whether other people had criticised them for gambling. Some questions explored whether the respondents had felt guilty while gambling, whether they had wanted to stop betting money or gambling but could not do so, and whether they had hidden their gambling habits from family members. Some questions covered arguments with the people the respondents lived with over how the respondents handled money and whether those arguments had centred on their gambling. Regarding gambling by family members, relatives and friends, the respondents were asked whether any people close to them had problems with gambling, what kind of harm these gambling problems had caused, and how much concern the problems had caused the respondents. The final section pertained to health, well-being and non-gambling games. The respondents were asked to assess their current health status and were asked how often they had felt nervous, calm, despondent and happy in the previous four weeks. Smoking and alcohol use were charted. Finally, the respondents were asked whether they played video games or mobile games, how many hours they had played them in the previous week and month, and whether they felt they might have a problem with these kinds of games. Background variables included the respondent's age, gender, marital status, region, municipality type, education, monthly net income, economic activity and occupational status as well as the number of underage children.

Todennäköisyysotanta: systemaattinen otantaProbability.SystematicRandom

Probability: Systematic randomProbability.SystematicRandom

Puhelinhaastattelu: tietokoneavusteinen (CATI)Interview.Telephone.CATI

Telephone interview: Computer-assisted (CATI)Interview.Telephone.CATI

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.abrep.2019.100225
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD3115
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-559-2
Related Identifier https://doi.org/10.1177/1403494816673529
Related Identifier https://doi.org/10.1186/s12889-017-4056-7
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2017102550286
Related Identifier https://doi.org/10.1080/14459795.2017.1388830
Related Identifier https://doi.org/10.1177/1403494817726621
Related Identifier https://doi.org/10.1111/add.13929
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312333
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201901231088
Related Identifier https://doi.org/10.1177/1403494819849283
Related Identifier https://doi.org/10.1177/1455072518800189
Related Identifier https://doi.org/10.1136/bmjopen-2018-022129
Related Identifier https://doi.org/10.1186/s12889-018-5613-4
Related Identifier https://doi.org/10.1007/s10899-019-09899-0
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020061644459
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041618876
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020041719053
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-202005272208
Related Identifier https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-594-0
Related Identifier https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020120399406
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=20a57a7aa1f87d3cb4638cf7ec61501d5ec85dca1f4cdceb002bbcd6e0fc9038
Provenance
Creator Raisamo, Susanna; Salonen, Anne
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2016
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland