Svenska mammografikohorten kliniska subkohorter (SMC kliniska subkohorter) - SMC klinisk subkohort undersökning 1 Uppsala (2003-2009)

DOI

A clinical examination of a subgroup of women in the Swedish mammography cohort living in Uppsala was conducted between 2003 and 2009. The cycle of re-examination for this group started in year 2015 and is ongoing. For women living in Västerås a clinical examination were conducted between 2010 and 2019. The re-examination for women in Västerås is pending but the aim is to start during 2022. In connection to the clinical visit the participants have filled in health and lifestyle questionnaires, and blood, urine, faeces and adipose tissue has been collected at the visit together with functional tests (e.g. memory test, gait speed and muscle strength) and biometric measures (height, weight, body composition). For more detailed information please visit the SIMPLER website, https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/. For restrictions in data use see https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ and https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/. From 2003 through 2009 participants in the Swedish Mammography Cohort below age 85 years and living in the town of Uppsala were randomly selected and invited to participate in a clinical subcohort. Of the 8,311 invited women 65% answered the received diet, lifestyle, and physical activity questionnaire and 60%, 5,032 women, participated in the health examination. Samples are available for 5022 women. The health examination included weight, height, waist, hip, and blood pressure measurements, and body composition measurement using a dual energy X-ray absorptiometry (DEXA) scan. Samples of fasting blood, urine and adipose tissue were also collected at the health exam.

En grupp kvinnor ur svenska mammografikohorten boende i Uppsala eller Västerås har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken för Uppsalakvinnor gjordes mellan 2003 och 2009 med en runda uppföljningsbesök påbörjat 2015. Västeråskvinnor gjorde ett första besök till kliniken mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod-, urin-, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning). För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/. Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/. Mellan 2003 och 2009 blev deltagare i Svenska mammografikohorten yngre än 85 år och boende i Uppsala inbjudna att delta i en klinisk subkohort. Av 8,311 inbjudna kvinnor svarade 65% på det utskickade formuläret som innehöll frågor om kost, livsstil och fysisk aktivitet. 60%, 5,032 st, besökte kliniken och det finns prover tillgängligt från 5,022 kvinnor. Hälsoundersökningen inkluderade mätning av vikt, längd, midjemått, höftmått och blodtryck. Kroppssammansättning (skelett/muskler/fett) mättes med en DEXA-skanner (dual energy X-ray absorptiometry). Vid undersökningen togs blodprov (fasteprov), urinprov och fettbiopsi.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=65275aecaac4791886f3e6f5a1e37cbed81cc1e5fa0bc572f8911a3f1dd36f57
Provenance
Creator Michaëlsson, Karl
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Natural Sciences; Pharmacy; Physiology; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige