Aunmoan

Ytterst langs brinken ovenfor (O for) bekkefaret: 3 rektangulære dyregraver i noe ujevn, svakt buet rekke, fra N mot SSO. Alle orienterte tilnærmet NV-SO med tverrenden mot brinken. De to N-ligste tett samlet, avstand ca. 2,5m. Den S-ligste på lite noe lavere platå ca. 20m fra de ovrige. Skrånende, noe utglidde vegger og smalt, langstrakt, ganske flatt bunnparti. De to N-ligste har tydelig vollformet markering langs kantene i SV og SO. (br. 1,5-2m, h. 0,20-0,35m). Meget overgrodd av mose og lyng, stubber og kvist og småskudd av lauvtrær. Mål: L. 2,5 - 3,5m, br. 1,5 - 2,5m, dy. 1,1 - 1,5m. Skal ha vært i bruk for siste gang ca. 1650-1700 iflg. muntlig tradisjon i grunneierens familie.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/37005
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2835368&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Vitenskapsmuseet, NTNU (arkeologi)
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (12.486W, 64.575S, 12.487E, 64.575N); Grong