18,635 datasets found

Keywords: Fangstlokalitet

Filter Results
 • Rivaren SV

  Bogastelle, bygd på større urfaste blokker, mur av mindre stein i svak halvmåneform oppå. Høyde 50-60 cm, bredde 50 cm. Ligger tilsynelatende for seg selv på en liten terrasse i...
 • Kristinenavaren SSV

  Bogastelle, ligger alene i en li vendt mot et naturlig sig og rett mot anlegget på Navaren. Høyde 20-30 cm, bredde 50-60 cm, bygd av flate heller. Halvmåneformet med indre flate...
 • Darupskaret

  Ansamling av skyteskjul tilknyttet villreinfangst. Skjulene ligger spredt oppover Ø-sida av lia mot Darupskaret. Det nederste har trolig blitt forstyrret/skadet av veibyggingen...
 • Gulsvik

  I forbindelse med registrering i området Gulsvik renseanlegg sak 2022/51523 ble området på neset mellom elva ikke registrerte pga. høy vannføring i november 2022. En fangstgrop...
 • Gulsvik

  I forbindelse med registrering i området Gulsvik renseanlegg sak 2022/51523 ble området på neset mellom elva ikke registrerte pga. høy vannføring i november 2022. En...
 • Opnanfjellet

  Liten ansamling skyteskjul påvist via flyfoto og LIDAR. Det er trolig noen flere i terrenget enn synlig på flyfoto. Må kontrolleres i felt. Kontrollert 2023: Det viste seg å...
 • Fangstgrav

  Ved sørøstenden av Ljosvatnet 870 moh er en fangstgrav og et bogestille, vest for utløpet. Fangstgraven. Den ligger i N-siden av en gras og lyngvokst haug med blokker, ca. 150 m...
 • Fangstanlegg

  I Bydalen ligger 2, muligens 3 fangstgraver ca. 1,5 km VNV for stølen Ormaset. Grav 1 ligger i Voss, mens grav 2/3 er i Vaksdal. Det er ca. 180 m NØ/SV mellom 1 og 2. Fangstgrav...
 • Fangstgrav

  I Bydalen ligger 2, muligens 3 fangstgraver ca. 1,5 km VNV for stølen Ormaset. Grav 1 ligger i Voss, mens grav 2/3 er i Vaksdal. Det er ca. 180 m NØ/SV mellom 1 og 2. Fangstgrav...
 • Fangstanlegg

  I Bydalen ligger 2, muligens 3 fangstgraver ca. 1,5 km VNV for stølen Ormaset. Grav 1 ligger i Voss, mens grav 2/3 er i Vaksdal. Det er ca. 180 m NØ/SV mellom 1 og 2. Grav 1...
 • Rivaren ved Hasfjord

  Fornminne 1-2: Bogastiller? To halvmåneformede oppbygninger, som vender den konvekse sida mot hverandre. Ved den ene inngangen merker som om der har stått en stolpe på hver...
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg
 • Nedre Nutetjønnan

  Ca. 0,5x1,5 m. Det kan også se ut som om det går «ledelinjer» ut i 3 retninger.
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg som krysser en terrasse på sørsiden av Helgåa. Kun observert på lidar. Ikke undersøkt i felt.
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg som krysser en terrasse på sørsiden av Helgåa. Kun observert på lidar. Ikke undersøkt i felt.
 • Uten navn

  Fangstgropanlegg som krysser en terrasse på sørsiden av Helgåa. Kun observert på lidar. Ikke undersøkt i felt.
You can also access this registry using the API (see API Docs).