191,835 datasets found

Filter Results
 • Berge

  Christensen 1962: 'På et jorde nede ved vannet, der veien fra Fyresdal slutter, står en bautastein. Det er en pen firkantet blokk, 190 cm høy, 45 x 40 cm i tverrsnitt nederst,...
 • Nedre Berge

  Lokaliteten ligg på gnr/bnr 26/1 på ein svakt skrånande graskledd mark som er topografisk avgrensa av bratt terreng og moderne bebyggelse mot nord, bebyggelse mot vest og aust...
 • Nesvatn III

  Kontrollregistrert 02.06.2022. Oppdatert geometri. Kommer mer senere. Opprinnelig tekst: I nordenden av vannet fant vi flint på odden rett vest (øst??) for utløpet til...
 • Gruveåpning med tipp

  Nedrast gruveinngang med tipp, antakeligvis tilhørende gruve 2b
 • Frøyhov

  Kokegrop. Mål: 50x60 cm. Anlegget er tolket til å være rester etter en kokegrop. Den består av skjørbrente steiner, kullbiter og silt iblandet humus.
 • Frøyhov

  Mål: 116x86 cm Kullholdig nedgravning, som er tolket som rester etter en kokegrop. I sørvestre del er det enkelte varmepåvirkete steiner.
 • Veifar

  Veifar. Opp kleiva som en avstikker fra moderne vei er det et tydelig smalt veifar med tydelig hulveitendens opp det bratteste område. Veifaret ble snittet i 2022 og det ble...
 • Frøyhov

  Det ble påvist 11 stolpehull, 11 kokegroper/ildsteder, 5 nedgravninger og ett dyrkingslag. Totalt er det registrert 28 aktivitets- og bosetningsspor. Arealet til funnområdet er...
 • Cicignon VIII

  I Trosvik og Kniple-området i Fredrikstad finnes det ca. 20 inskripsjoner i granitt som daværende sjef for Fredrikstad festning, Johan Caspar von Cicignon (1625–1696) etterlot...
 • Håland - gravfunn

  B8597 - Gravfund fra vikingetiden, fra br.nr. 1 av g.nr. 46, Håland østre, Hålandsdal s., Fusa pgd., Hordaland. (Etter 01.01.2020 - gnr.146, bnr. 1 i Bjørnafjorden kommune)....
 • Uten navn

  Fragment av nål brukket i ene enden
 • Uten navn

  Grytebein i jern
 • Øvre Prinsdals vei

  Beskrivelse fra lokalitet: En kokegrop datert til 250-420 e.Kr. Beskrivelse fra Enkeltminne: Tvers over for innkjørselen til Øvre Prinsdals vei 35b ble et fyllskifte (A2) som...
 • Uten navn

  Spenne i bronse
 • Frøyhov

  Aktivitetsområde som består av fem kokegroper. Arealer til aktivitetsområdet er ca. 717 m². Tre av kokegropene er nesten helt ødelagt av sannsynligvis pløying. S6 ble datert til...
 • Furuly

  1974: Rundrøys av noe steinblandet sandjord. Klart markert, bratte sider med flatt topparti hvor det finnes enkelte grunne forsenkninger. I NNV er det en inngravning, 2x3m. I V...
 • Uten navn

  Konisk spenne i kobberlegering. Mangler deler av kanten.
 • Uten navn

  mynt, sølv, brakteat, muligens Sverre. Et lass med utgravingsmasse ble etter utgravingen flyttet til Midgard Vikingsenter i Horten for bruk til arkeologi undervisning, solding...
 • Skålmoen

  Informantene Gunnar Lund og Hans Petter Løksti forteller at det har vært sameskole her fra 1753, og samtidig samisk gård. Nordmenn overtok gården i 1777. Det er registrert 8...
 • Eikeberg

  2022: Gravfelt. inkluderer tilsammen 5 gravhauger, hvorav tre er dominerende. Det har nylig vært hogst i området, og terrenget er stort sett ryddet for kvist og veier. Enkelte...