200,242 datasets found

Keywords: Arkeologisk minne

Filter Results
 • Lok. 165, Epland 1

  Lokalitet med dyrkingsspor og steinpakning med mye trekull, brent bein og keramikk.
 • Teig II

  Kokegroplokalitet bestående av tre kokegroper funnet innenfor 7 meters rekkevidde av hverandre. Lokaliteten ligger på toppen av en hellende bakke i øst. Landskapet på toppen...
 • Kjerstad Lok.2

  Kullholdige funnførende jordmasser. !OPPDATERES!
 • Lok. 171, Epland 7

  Lokalitet med rester av kokegrop og mulig moderne steinvegg.
 • Uten navn

  Enkeltliggende gravhaug observert på lidar.
 • Lok. 170, Epland 6

  Lokalitet med dyrking fra førromersk jernalder.
 • Kullgrop

  Stor og tydelig kullgrop. Ytre mål: 11 m. Topp voll: 7 m. Dybde: 80 cm. Kvadratisk bunnparti. Mesteparten av vollen fjernet i vest av grøfting. Kull i vegskjæringa
 • Kullgrop

  Liten kullgrop med kvadratisk bunnparti. Ytre mål: 6,5 m., topp voll: 4,5 m., dybde 0,5 m. Det meste av vollen i øst er fjernet i forbindelse med grøfting.
 • Uten navn

  Enkeltliggende fangstgrop observert på lidar. Ikke kontrollregistrert i felt.
 • Kullgrop

  Stor tydelig kullgrop. yd 10 . tv 6. d 90 cm. Skadet av vegutbedring og hogstmaskin. Mye kull i vegskjæring og kjørespor.
 • Gressbakken Nedre Vest

  Lokaliteten består av 14 gressbakkentufter (tuft 4 er todelt, rekonstruert etter utgraving. og 2 rektangulære tufter som ligner tuftene på Nyelv Nedre Vest. Se Varangerfunnene...
 • Lok. 168, Epland 4

  Lokalitet med dyrkingsspor fra folkevandringstid. Dyrkingssporene dekker hele lokaliteten.
 • Lok. 169, Epland 5

  Lokalitet med tre strukturer, en kokegrop og to rester etter kokegroper.
 • Tobiasmoen eller nær Lilleengmoen

  Samling med 4 forhoyninger hvorav 3 runde eller rundaktige og 1 oval. Leirkvabb iblandet en del sand og grus med topplag av moldjord. Rundhaugenes profil varierer fra svakt...
 • Aunmoan

  Ytterst langs brinken ovenfor (O for) bekkefaret: 3 rektangulære dyregraver i noe ujevn, svakt buet rekke, fra N mot SSO. Alle orienterte tilnærmet NV-SO med tverrenden mot...
 • Aunmoan

  Ytterst langs brinken ovenfor (O for) bekkefaret: 3 rektangulære dyregraver i noe ujevn, svakt buet rekke, fra N mot SSO. Alle orienterte tilnærmet NV-SO med tverrenden mot...
 • Barktekt, Ommunddal

  Barktekt i furu, såret måler omlag 50x20 cm. Spor etter uttak, tydelig huggmerke. Ligger omlag 1 meter opp på stammen. Furua står i myrlendt område.
 • Uten navn

  Beskrivelse fra lokalitet: Kullgrop. Indre diameter ca 2,7 m. Dybde 0,5-1 m. Gropa er noe "rufsete" og har ingen markert voll. Beskrivelse fra Enkeltminne: Kullgrop. Indre...
 • Landvik

  I forbindelse med etablering av ny vannledning i dette området ble det foretatt en maskinell sjakting. Det ble gravd en 1 meters bred sjakt fra østre prestegårdsvei vestover mot...
 • Øybø

  Område med tuft og rydningsrøyser, terrassekanter. Felt med to tufter, med kull i begge. Minst 15 røyser og flere åkerkanter. Området har tydeligvis vært brukttil nyere tid....
You can also access this registry using the API (see API Docs).