Lapsesta aikuiseksi: 14-vuotiaiden haastattelu 1974

DOI

Haastattelu on osa Lapsesta aikuiseksi -tutkimusta, joka on jatkunut samojen henkilöiden seurantana yli 30 vuotta. Tämän tutkimusvaiheen tarkoituksena oli selvittää 14-vuotiaiden sosiaalista käyttäytymistä ja kasvuoloja. Tutkimusvaiheeseen kuului myös toveri- ja opettaja-arvioinnit (FSD2073) sekä vanhemman haastattelu (FSD2074). Nuorten haastatteluissa käsiteltiin mm. perhettä, asuntoa ja asuinympäristöä, koulunkäyntiä, minäkuvaa, päihteiden käyttöä, vapaa-ajanviettoa ja harrastuksia. Valmiita vastausluokkia ei käytetty. Nauhoitetut haastattelut luokiteltiin vasta jälkikäteen, kun nähtiin, minkälaista vaihtelua vastauksissa esiintyi. Ensin tiedusteltiin nuoren asumisoloja ja kysyttiin, keitä perheeseen kuuluu tai on kuulunut, miten hänen päivähoito oli pienenä järjestetty ja onko perheessä ollut apulaisia. Asunnon kokoa ja mielipidettä asuinympäristöstä selvitettiin. Koulunkäyntiin liittyen tiedusteltiin, kuinka pitkä nuoren koulumatka on ja miten hän sen kulkee. Lisäksi kysyttiin, pitääkö hän koulusta yleensä ja mistä aineista pitää eniten. Haastateltava kertoi, onko hän vaihtanut koulua, miltä se on tuntunut ja onko hänellä ollut läheistä opettajaa. Omaa koulumenestystä ja vanhempien suhtautumista siihen pyydettiin arvioimaan. Koulupinnauksesta esitettiin myös kysymyksiä. Edelleen selvitettiin, miten vanhemmat suhtautuvat koulutyöhön ja kertooko nuori kotona koulun tapahtumista. Haastateltavan kavereista, suunnitelmista peruskoulun jälkeen sekä vanhempien suhtautumisesta kavereiden valintaan ja seurusteluun kyseltiin. Niin ikään selvitettiin nuoren suhtautumista väkivaltaan ja vanhempien antamia ohjeita väkivallan suhteen. Haastateltavaa pyydettiin kuvailemaan omaa äitiään ja isäänsä ja kertomaan heidän työstään ja terveydestään. Pohdittiin, minkälaiset välit hänellä on vanhempiinsa ja kuinka usein he keskustelevat erilaisista asioista. Perheen ilmapiiriä kartoitettiin myös kysymällä, puuhasteleeko nuori jotain yhdessä vanhempien kanssa, syökö perhe ilta-ateriaa yhdessä ja onko isä tai äiti paljon poissa kotoa iltaisin. Lisäksi haastateltava kertoi, miten usein heillä on erimielisyyksiä, miten tottelemattomuudesta rankaistaan ja tietävätkö vanhemmat missä ja kenen kanssa hän viettää vapaa-aikaansa. Edelleen kyseltiin, mitä nuori harrastaa, onko hänellä kotiintuloaikoja ja mistä hän saa käyttörahansa. Tupakoinnista ja alkoholinkäytöstä esitettiin kysymyksiä. Haastattelussa tietoa kerättiin myös ns. peilitekniikan avulla. Haastateltavaa pyydettiin kuvittelemaan, että hän on jo 65-vuotias eläkeläinen ja katselee elettyä elämäänsä taaksepäin. Häntä pyydettiin kertomaan esim. perheestään, avioliitostaan ja ammatistaan. Taustamuuttujana on haastateltavan sukupuoli.

The data are part of the Jyväskylä Longitudinal Study of Personality and Social Development (JYLS), in which the same individuals have been followed over 30 years. At this research stage, 14-year-olds' social behaviour and living circumstances were explored. The research stage also includes peer nominations and teacher ratings (FSD2073), and parent interviews (FSD2074). The interviews of the 14-year-olds included themes such as family, housing and living environment, school, self-image, use of alcohol and drugs, leisure, and hobbies. No predetermined response categories were used. The recorded interviews were classified only afterwards, when it was possible to observe the whole range of responses. First, the interviewees were asked about their living circumstances, household composition at the moment and in the past, how their day care was arranged in childhood, and whether there had been any maids or domestic workers in the family. The size of the apartment and opinions on the living environment were surveyed. In relation to school, the interviewees were asked how far from the school they lived, how they travelled to school, whether they usually liked school, and which subject they liked best. The interviewees told whether they had changed school, how they had felt about it, and whether any of their teachers had been close to them. They were also asked to evaluate their own school success and their parents' reactions to it. Some questions covered truancy. Opinions on the parents' attitudes to studying were probed as well. The interviewees were asked whether they usually tell their parents about their school day at home. The 14-year-olds' views on friends, violence, and plans after elementary school were queried, as well as their parents' attitudes to selecting friends, dating, and violence. The interviewees were asked to describe their mother and father, to tell about their work and health, and to determine how often they discussed various issues. The interviewees' relationship with their parents was also studied. The atmosphere of the family was surveyed by asking whether the 14-year-olds had any shared activities with their parents, whether the family used to eat supper together, and whether the parents were often away from home in the evening. In addition, the interviewees gave their views on how often they had disagreements with their parents, how they were punished for disobedience, and whether their parents knew where and with whom they spent their time. Further questions covered topics such as the interviewees' hobbies, where they got their pocket money from, and whether they had to be at home at a certain time in the evening. Some questions focused on smoking and alcohol use. In the interviews, information was also collected using the so called mirror technique. The interviewee was asked to imagine being a 65 year old pensioner who is looking back at his/her life, and to tell about his/her family, marriage, and occupation. The background variables included the respondent's gender.

KokonaisaineistoTotalUniverseCompleteEnumeration

Total universe/Complete enumerationTotalUniverseCompleteEnumeration

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
DOI https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2005.04.028
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-951-39-3894-9
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=d34377ee48a66ed21da18c991edd06d0db4e1355d6a824cccb4c75df637a389e
Provenance
Creator Pulkkinen, Lea
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (D) vain luovuttajan luvalla.; The dataset is (D) available only by permission from the data depositor/creator.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Jyväskylä; Finland; Jyväskylä; Suomi; Finland