Youth Leisure Survey 2013

Nuorten vapaa-aika 2013 -tutkimuksessa kartoitettiin eri-ikäisten nuorten vapaa-aikaa harrastuksista ystävyyssuhteisiin. Tämän vuoden kyselyssä pääteemana oli liikunta eri muodoissaan. Tutkimus on osa joka kolmas vuosi toteuttavaa Nuorten vapaa-aikatutkimussarjaa. Alussa selvitettiin nuorten vapaa-aikaa ja harrastuksia koskevia asioita. Kysyttiin television ja tietokoneen käytöstä sekä urheilun harrastamisesta. Myös vanhempien mukana oloa urheilun tai liikunnan vapaaehtoistyössä pyydettiin määrittelemään, esimerkiksi ovatko he olleet mukana toiminnassa valmentajina, tuomareina tai talkootyöläisinä. Kysyttiin myös harrastaako vastaaja urheilua esimerkiksi urheilu- tai liikuntaseurassa, kaupallisessa liikuntapalvelussa tai kunnan järjestämillä liikuntapaikoilla, kuten uimahallissa tai pururadalla. Seuraavaksi kysyttiin, paljonko vastaajalla on vapaa-aikaa. Kysyttiin, kuinka usein hän tapaavat kavereitaan vapaa-ajalla ja kuinka usein hän pitää yhteyttä kavereihin puhelimen ja Internetin välityksellä. Vastaajalta kysyttiin lisäksi missä hän viettää aikaa kavereidensa kanssa, kuten nuorisotiloilla, ostoskeskuksissa, kahviloissa, yhteisissä harrastuksissa, kaupungilla, netissä tai luonnossa, ja kuinka usein. Vastaajalta kysyttiin myös kokeeko hän, ettei ole tervetullut joihinkin edellä mainituista paikoista, ja jos kokee, niin mihin niistä. Liikuntaa koskevissa kysymyksissä kysyttiin ensin liikkuuko vastaaja mielestään riittävästi. Kysyttiin, kuinka usein vastaaja harrastaa liikuntaa esimerkiksi yksin ilman ohjausta tai yhdessä vanhempien kanssa. Lisäksi kysyttiin onko vastaaja lopettanut jonkin liikuntaharrastuksen. Lopettaneita pyydettiin määrittelemään, paljonko mikäkin syy vaikutti lopettamiseen. Syitä olivat muun muassa liikaa aikaa vievä harrastus, kilpailuhenkisyys, kiinnostuksen kohteiden muuttuminen, paikkakunnalta muuttaminen ja terveydelliset syyt. Kysyttiin myös mitä liikuntaa vastaaja haluaisi harrastaa ja paljonko eri syyt vaikuttavat haluun liikkua. Näitä syitä olivat muun muassa liikunnan tuottama ilo, voittamisen halu, hyvässä kunnossa pysyminen ja ammattilaiseksi pyrkiminen. Vapaa-ajan viettoon liittyvissä kysymyksissä kartoitettiin vielä muiden harrasteiden, kuten musiikin, piirtämisen, valokuvaamisen ja pelien pelaamisen, kuulumisesta vastaajan elämään. Harrasteista, joita vastaaja mainitsi tekevänsä vapaa-ajallaan, kysyttiin vielä tarkemmin kuinka usein hän niitä harrastaa. Seuraavaksi kartoitettiin vastaajan tyytyväisyyttä ulkonäköönsä, terveyteensä, kuntoonsa ja elämäänsä yleensä. Vastaajaa pyydettiin myös määrittelemään näkemyksensä erilaisiin vapaa-aikaa ja elämää yleensä koskeviin väitteisiin, jotka käsittelivät muun muassa oman asuinpaikkakunnan vapaa-ajan vietto mahdollisuuksia, vanhempien suhtautumista harrastamiseen sekä harrastamista rajoittavia tekijöitä. Lopuksi vastaajaa pyydettiin vielä arvioimaan, kokeeko hän itse olevansa lapsi, nuori vai aikuinen. Taustamuuttujina olivat muun muassa ikä, sukupuoli, kieli, koulutus, perhemuoto, maakunta ja kotitalouden rakenne.

The survey studied the leisure time activities of Finnish children and young people aged from seven to 29. Data collection is carried out every three years and this time the main theme was physical and sporting activities. The parents/guardians of the respondents between 7 and 14 years of age were first asked questions about the time the child spent on the computer (including tablet and smart phone), watching TV and exercising. The parents/guardians were also asked whether they themselves or the other parent/guardian had been involved in voluntary work relating to sports or exercise in the previous 12 months. The respondents aged 15-29 answered these questions themselves. The respondents were asked how much leisure time they felt they had, how often they met their friends, spoke on the phone and chatted online with them, and how many close friends they had. The respondents aged 10-29 were asked whether they had a girl/boyfriend. The next set of questions investigated in which places and how often the respondents spent time with their friends as well as whether the respondents had ever felt that they were not welcome in a certain place. The respondents' hobbies and physical activities were charted. Questions probed whether the respondents had a hobby and whether their parents participated in the hobby in any way. Questions about physical activities investigated whether the respondents thought they exercised enough, whether they did any sport or physical activity and how often they walked, cycled or used motor vehicles to travel to school, hobbies etc. Different ways and places to exercise were charted (e.g. with friends, in a sports club, university sports services) as well as whether the respondents had quit exercising in a sports club and the reasons for this. The respondents who exercised were asked to rate the importance of various reasons for exercising and those who did not were asked the importance of a number reasons for not exercising. Hobbies and interests that did not involve physical exercise were surveyed as well as the frequency of these hobbies. Satisfaction with leisure time, appearance, fitness, health and life in general were was investigated. Finally, the respondents were asked to what extent they agreed with statements about leisure time and life in general (e.g. "You can affect your leisure time opportunities in your neighbourhood", "You feel lonely") and whether they identified themselves as a child, young person or adult. Background variables included the respondent's age, gender, mother tongue, household composition, number and ages of household members, education level of the mother, type of neighbourhood and gross annual income of the household. For those aged 15-29, further background variables included the type of educational institution, employment status, economic activity and education.

Todennäköisyysotanta: yksinkertainen satunnaisotantaProbability.SimpleRandom

Probability: Simple randomProbability.SimpleRandom

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Kasvokkainen haastatteluInterview.FaceToFace

Telephone interviewInterview.Telephone

Face-to-face interviewInterview.FaceToFace

Identifier
Source http://urn.fi/urn:isbn:978-952-5994-37-7
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=ee3b50d640ca29d5e916595f09a1d92015c10f59f71bdd0e20fc5a9b4dc6c994
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Nuorisotutkimusseura. Nuorisotutkimusverkosto; Advisory Council for Youth Affairs (Nuora); Finnish Youth Research Society. Finnish Youth Research Network
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland