Uten navn

Boplass i V-kant av en jevnt skrånende vid forsenkning oppfra den vestligste bukta i breivika, tidligere dyrka mark. Posaitivt prøvestikk inneholdt 4 flintavslag, 2 stkr. kvartsitt og 1 stk. mulig slipt bergart.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/72281
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775807&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Rogaland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.901W, 59.087S, 5.901E, 59.087N); Strand