Gressbakken Nedre Vest

Lokaliteten består av 14 gressbakkentufter (tuft 4 er todelt, rekonstruert etter utgraving. og 2 rektangulære tufter som ligner tuftene på Nyelv Nedre Vest. Se Varangerfunnene II. Kontrollregistrert 2022-2023 med LiDAR og i felt.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/46963
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2835534&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Troms og Finnmark fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (28.817W, 70.075S, 28.821E, 70.075N); Nesseby