Opiskelijoiden luokka-asema: kirjoitusaineisto 2009-2010

Aineisto on kerätty kirjoituspyynnöllä, joka osoitettiin yliopistojen (Helsingin, Tampereen, Jyväskylän, Rovaniemen, Turun, Kuopion ja Joensuun) sosiaalitieteiden ainejärjestöjen sähköpostilistoille. Kirjoituspyynnössä pyydettiin vastaajia kirjoittamaan vapaamuotoisesti kokemuksistaan yliopisto-opiskelijana. Kirjoituspyynnössä (ks. Kirjoitusohjeet.pdf -tiedosto) korostettiin subjektiivisen kokemuksen merkitystä sekä yhteiskuntaluokkien ja yliopiston suhdetta. Vastaajia ohjattiin näin pohtimaan omaa sosiaalista asemaa ja sen merkitystä suhteessa heidän kotitaustaansa. Lähes kaikki vastaajat kertovat teksteissään vanhempiensa ammatit ja sen, onko heidän sukunsa laajemmin akateemista vai ei. Lisäksi vastaajat kertovat opiskelujensa vaiheen kirjoitushetkellä. Kirjoituspyyntöön on tullut vastauksia yhteensä 46 opiskelijalta, mutta heistä neljä ei antanut lupaa tekstinsä arkistoinnille jatkokäyttöä varten. Arkistoitu aineisto sisältää 42 opiskelijan tekstiä, yhteensä 84 sivua. Aineistosta on tehty html-versio, jonka hakemiston avulla haastatteluja/kirjoituksia/tms. on helppo selata.

The data consist of 42 narratives written by university students on their self-perceived social class, parents' social class, the significance of social class in the university environment, and experiences of university studies. The writing invitation was sent to the e-mail lists of student organisations for students studying social research, social work, social policy, social psychology or similar subjects in Finnish universities. Instructions given to narrative writers also asked them to provide information on their age, major subject, year of study, occupation of the parents, and whether they were the first persons to have an academic degree in their family. The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Oma kirjoitus tai päiväkirja: sähköpostilla saatuSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Self-administered writings and/or diaries: E-mailSelfAdministeredWritingsAndDiaries.Email

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:uef-20230068
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=6a0d910008dc5d76f994cf056d8ab458b986a171be470a5d1182ccd35ca71e0e
Provenance
Creator Jokela, Susanna
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2010
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland