DDI-kuvailu: Nuorisobarometri 2001 DDI description: Finnish Youth Survey 2001 Nuorisobarometri 2001 Finnish Youth Survey 2001

Tutkimuksen alussa kartoitettiin nuorten sijoittumista työelämään sekä suhtautumista muun muassa koulutukseen, vaikuttamiseen, ulkomaalaisiin, eläinaktivisteihin ja aseistakieltäytyjiin. Lisäksi kysyttiin vastaajien asumismuotoa ja tiedusteltiin, kuinka paljon eri asiat (esimerkiksi työnsaanti, luonnonläheisyys, asuinpaikan tarjoamat peruspalvelut ja kohtuuhintainen asuminen) vaikuttavat asuinpaikan valintaan. Seuraavaksi tarkasteltiin nuorten tuloja, rahankäyttöä ja kulutusta. Vastaajilta tiedusteltiin valmiutta ottaa pankkilainaa eri tarkoituksiin (mm. asuminen, opiskelu, auto, nautintoaineet) sekä kestohyödykkeiden ostopäätöksiin vaikuttavia asioita (esim. tuotteen kotimaisuus, ympäristöystävällisyys, hyvä laatu, halpa hinta, takuu). Lisäksi nuorilta kysyttiin, jättävätkö he tarkoituksella laskuja maksamatta ja onko heillä maksuhäiriömerkintöjä. Edelleen kartoitettiin vanhempien antamaa taloudellista tukea kuluneiden kuuden kuukauden aikana. Nuorten tulevaisuudenodotuksia kartoitettiin kysymällä, kuinka tärkeää on, että vastaaja on 35-vuotiaana saavuttanut eri asioita (mm. oman perheen ja lapsia, pysyvän työsuhteen, omistusasunnon, korkean elintason, luotettavia ja hyviä ystäviä). Sitten tiedusteltiin, kuinka tyytyväisiä vastaajat ovat tällä hetkellä omaan taloudelliseen tilanteeseensa ja elämäänsä kaiken kaikkiaan. Lopuksi selvitettiin nuorten yhteiskunnallista osallistumista kysymyksillä läheisimmäksi koetusta puolueesta (jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), äänestysmotiiveista ja vaikuttamisesta oman asuinalueen suunnitteluun ja palveluihin. Taustamuuttujina olivat muun muassa sukupuoli, ikä, kuntaryhmä, suuralue ja koulutus.

The survey charted the employment situation of young people and probed their views on education and work, foreigners and racism, animal rights activists, conscientious objectors and possibilities to influence decision-making. Respondents were asked whether they own or rent their accommodation and which factors influenced their choice of place of residence (e.g. employment opportunities, services available, safety, close to relatives). Next questions dealt with respondents' income and how they spend it. Respondents were asked whether they would be willing to contract a loan for e.g. housing, studies, car or stimulants. Some questions examined what influenced respondents' choice when purchasing durable goods (e.g. domestic origins of the goods, quality, price, guarantee). Respondents were asked whether they ever intentionally leave bills unpaid, have recorded payment defaults or receive financial support from their parents. Young people's expectations for the future were studied by asking respondents to rate the importance of achieving certain things by the age of 35 (e.g. family and children, permanent job, ownership of dwelling, high standard of living, good friends, participation in politics). Satisfaction with their economical situation and life in general was surveyed. Finally, political views and interest in politics were charted by asking if the parliamentary elections were held at that moment, would they vote and why, and which party would they vote for. Background variables included respondents' sex, age, employment situation, respondents' and their parents' education level, major region of residence, and municipality type.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

PuhelinhaastatteluInterview.Telephone

Telephone interviewInterview.Telephone

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1225
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=05c6f0abf5a8536540868c108564b1c3a22d51bdf6a2257242bd521961783ce1
Provenance
Creator Nuorisoasiain neuvottelukunta (Nuora); Advisory Council for Youth Affairs (Nuora)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2003
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland