Tisleifjorden

Jernvinneanlegg i utvaskinskingsonen under HRV på nordsiden av Tisleifjorden. Består av forekomster av slagg i overflaten, av typen renneslagg. Slaggforekomstene /slagghaug ligger og to kullgroper. En flate med stein som kan være fra ovn som ligger rett på oversiden av kullgropene, Lokaliteten strekker seg utover en flate på rundt Lengde ca. 22 m Ø-v og bredde ca. 15 m N-S. Kullgropene har en diameter på ca. 6 m ytre mål og en dybde på ca. 0.8 m. Begge kullgropene inneholdt kull i bunn.

Registrert i forbindelse med sektoravgiftsordning Åbjøravassdraget, 2022, registrert av Vanja Tørhaug m.fl., Viken fylkeskommune og KHM.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/296719
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775710&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Viken fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (8.870W, 60.872S, 8.871E, 60.872N); Hemsedal