Fallin

Forhøyning - naturdannelser. Rundhaug, uklart markert, klart fremtredende i terrenget. Dannet av oppstikkende berg med tynt lag av leirjord, bevokst med tett gressvegetasjon. Mål: diameter 5 m, høyde 0,5 m.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/16336
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=38321&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Trøndelag fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2008
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (9.969W, 63.563S, 9.970E, 63.563N); Indre Fosen