Innerværet V

Hustufter av uviss alder og art påvist via punktskyanalyse. Kan være fra mellomkrigstida, men også før, og kan være gammekonstruksjoner eller hus med nyere typer fundament. Må kontrolleres i felt.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/296726
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775845&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Troms og Finnmark fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (25.382W, 71.024S, 25.383E, 71.025N); Nordkapp