Nuorisotyö virtuaaliyhteisössä 2007: nuoret

Tutkimuksessa selvitettiin Netari.fi-projektiin liittyvän Habbo Hotel -verkkoyhteisössä tehtävän nuorisotyön arvoa. Aineistoa kerättiin muun muassa nuorilta Habbo-käyttäjiltä (FSD2533) sekä Suomi24-palvelua käyttäneiltä vanhemmilta (FSD2534). Aluksi kyselyssä haluttiin tietää, miten tärkeinä vastaajat pitävät erilaisia tiedonvälityskanavia, kuten lehdistöä, televisiota, internetiä ja kännykkää. Lisäksi selvitettiin vastaajien käyttötottumuksia internetiin ja tietokoneisiin liittyen esimerkiksi kysymyksillä erilaisten nettipalvelujen, kuten IRC-Gallerian, MSN Messengerin, Skypen, Youtuben ja Demin tuttuudesta sekä internetin hyödyllisyydestä esimerkiksi tiedonhaussa, yhteydenpidossa, asioiden hoitamisessa ja ostosten teossa. Tässä yhteydessä kysyttiin myös, miten vanhemmat ovat osallistuneet vastaajien internetin käyttöön. Vaihtoehtoina olivat muun muassa keskustelut siitä, mitä tietoja itsestä kannattaa netissä antaa, mihin palveluihin saa rekisteröityä ja millaisia valokuvia internetiin kannattaa laittaa. Aihepiirin päätteeksi kysyttiin onko vanhemmilla riittävästi aikaa viettää vastaajien kanssa ja kuinka vanhemmat rajoittavat vastaajien internetin käyttöä. Seuraavat kysymykset koskivat Habbo Hotel -verkkoyhteisöä ja sen käyttöä. Habboon liittyen kysyttiin muun muassa, mitä vastaajat tekevät Habbossa, miten heidän vanhempansa suhtautuvat Habbossa käytettyyn aikaan sekä mitä vaikutuksia Netari-nuorisotilalla on ollut palvelun käyttöön. Lisäksi kysyttiin esimerkiksi, tuntevatko vastaajat Manteli-chatin Habbossa, pitävätkö he internetissä tapahtuvaa nuorisotyötä tärkeänä ja paljonko he käyttävät rahaa Habboon kuukaudessa. Rahaan liittyen kysyttiin myös, mistä ja kuinka paljon vastaajat saavat rahaa kuukausittain sekä mihin he sitä haluaisivat kuluttaa, mikäli sitä olisi enemmän käytettävissä. Lopuksi vastaajia pyydettiin arvioimaan miten tärkeitä asiat, kuten koulukaverit, tyylikkäät vaatteet ja hienon huoneen omistaminen Habbossa heille ovat. Lisäksi kysyttiin muun muassa, hyväksyvätkö vastaajat mainonnan Habbo Hotellissa sekä mikä on heidän mielestään paras kännykkämerkki, paras vaatemerkki, paras lehti ja mieluisin ruokapaikka. Taustamuuttujina tutkimuksessa olivat muun muassa vastaajan sukupuoli, ikä, pääasiallinen toiminta, sisarusten määrä, perhemuoto ja asumismuoto.

The survey studied the social virtual world Habbo Hotel and online youth counselling carried out there by the Netari.fi project. The respondents were young people who use Habbo Hotel. Data were also collected from parents using the Suomi24 service (FSD2534). First, the respondents rated the importance of various communication channels (press, radio, television, Internet and other communication networks, books, movies, mobile phone). The next set of questions covered patterns of Internet use: location of use, duration, frequency, location of computer at home, number of computers at home, type of user and for what used the Internet (e.g. online banking, music, chatting, games, shopping). The respondents were asked how familiar they were with a number of Finnish and international online web services and how strictly specific online discussion forums were moderated. Views were probed on how useful the Internet was for various things, for instance, for information searching, keeping in touch with others, shopping etc. The survey also investigated whether parents participated in the respondents' Internet use, what kind of advice they had given regarding the use, and whether they put any restrictions on the use. Patterns of Habbo Hotel use were charted: frequency, duration, parental attitudes, activities done in Habbo during the past month, methods of acquiring property, membership in groups, use of money in Habbo etc. The respondents were also asked how important various aspects of Habbo were to them and to what extent they agreed with a number of statements relating to Habbo. The survey investigated the use, opinions on and knowledge of the Netari virtual youth house and online youth counselling carried out there. The respondents were asked whether they had visited the youth house, how often, how they perceived the youth house and whether the presence of youth workers had increased the time or amount of money they spent in Habbo. One theme pertained to money. Questions covered how much money the respondents received from parents and other sources and what they would do if they had more money. Futher questions explored how difficult it would be for the respondents to give up certain things (such as the mobile phone, certain things in Habbo, a real pet etc), how important a number of things (e.g. a fine room in Habbo or stylish clothes) were to them, and what kind of gifts they liked. Opinions on the best brands of mobile phones, clothes and magazines were charted. The respondents were also asked to define what kind of consumers they were. Background variables included the respondent's gender, age, economic activity or at which level studying, number of siblings, household composition, type of accommodation, housing tenure, number of cars in the household, holidays abroad during the past year, and employment situation of the parents.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2533
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=5f4a63980a18d06e3ba6409deb9e9e622e645323d608c521480565d24823aa13
Provenance
Creator Merikivi, Jani
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland