Uten navn

14-16 m.o.h. i en skrånende forsenkning ned mot den vestligste bukta i Breivika, Boplassen ligger i Ø-kanten av forsenkninga ca. 10 m V for en steingard og et par store jordfaste stein.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/15267
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775811&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Rogaland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2004
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.901W, 59.087S, 5.902E, 59.087N); Strand