Nuorten rahapelaaminen 2006: koeostot

Tutkimuksessa selvitettiin koeostoin pelipaikkojen 15-vuoden ikärajan valvonnan toimivuutta. Koeostajan tuli pelata määrätyssä paikassa määrättyä rahapeliä ja vastata sen jälkeen lomakkeen kysymyksiin. Haluttiin tietää, kysyttiinkö pelaajalta ikää, pyydettiinkö pelaajaa todistamaan ikänsä ja kiellettiinkö pelaajaa pelaamasta rahapelejä. Mikäli pelaajaa kiellettiin pelaamasta, tiedusteltiin, kuka puuttui ensin pelaamiseen ja kuka kielsi pelaamasta. Lisäksi kysyttiin, ketä kuului pelaajan omaan peliseuraan ja minkä verran paikalla oli pelaajia. Tiedusteltiin myös, asioiko pelipaikassa alle 15-vuotiaita tai siltä näyttäviä henkilöitä, pelasiko alle 15-vuotiaita tai alle 15-vuotiailta näyttäviä ilman aikuisen seuraa, kysyttiinkö muilta alle 15-vuotiailta tai siltä näyttäviltä ikää ja kiellettiinkö muita alle 15-vuotiaita pelaamasta. Lopuksi tiedusteltiin, oliko pelipaikan henkilökunnalla suora näköyhteys rahapeliautomaateille. Taustatiedot olivat vastaajan ikä ja sukupuoli, koeoston päivämäärä ja kellonaika ja pelipaikan sijainti (maakunta ja lääni).

The study charted how well the gambling age limit (15 years) was controlled in various Finnish establishments that offer gambling activities. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, and betting pools. The respondents were mystery shoppers, who were instructed to play a certain gambling game at a certain establishment, after which they responded to a set of questions. Some questions pertained to whether the staff in the establishment had asked about their age or had not allowed them to gamble. If the respondents had not been allowed to gamble, they were asked who had intervened first and who had forbidden them from gambling. Further questions covered the age structure of the group with which the respondents had gambled and the number of other gamblers at the establishment. The respondents gave their opinions on whether there had been other people gambling who had been or seemed to be under 15 years old and whether these people had gambled without adult company, had been asked about their age or had not been allowed to gamble. Finally, the respondents were asked whether the gambling area was within the sight of the staff of the establishment. Background variables included respondent's age, gender, time and date of test shopping, and region (NUTS3) and province of gambling venue.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Itsetäytettävä lomakeSelfAdministeredQuestionnaire

Self-administered questionnaireSelfAdministeredQuestionnaire

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2252
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=01feaca044f88cf418032b1290351ec327af3049a641dcde89c0cfac17f0663c
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland