Youth Gambling Survey 2006: Age Limit Enforcement

DOI

Tutkimuksessa selvitettiin koeostoin pelipaikkojen 15-vuoden ikärajan valvonnan toimivuutta. Havainnoija tarkkaili määrätyssä paikassa rahapelejä pelaavia nuoria ja vastasi sen jälkeen lomakkeen kysymyksiin. Haluttiin tietää, kysyttiinkö alle 15-vuotiaalta tai siltä näyttävältä pelaajalta ikää, pyydettiinkö pelaajaa todistamaan ikänsä ja kiellettiinkö pelaajaa pelaamasta rahapelejä. Mikäli pelaajaa kiellettiin pelaamasta, tiedusteltiin, kuka puuttui ensin pelaamiseen ja kuka kielsi pelaamasta. Lisäksi kysyttiin, mitä pelejä nuoret pelasivat. Lopuksi tiedusteltiin, oliko pelipaikan henkilökunnalla suora näköyhteys rahapeliautomaateille. Taustatiedot olivat vastaajan ikä ja sukupuoli, koeoston päivämäärä ja kellonaika, haastattelun kesto ja pelipaikan sijainti (maakunta ja lääni).

The study charted how well the gambling age limit (15 years) was controlled in various Finnish establishments that offer gambling activities. The term gambling is used here as an umbrella term for lotteries, slot machines, and betting pools. The respondents were observers, who were instructed to monitor young gamblers at a certain establishment, after which they responded to a set of questions. Some questions pertained to whether gamblers who had been or seemed to be under 15 years old had been asked about their age and whether they had not been allowed to gamble. If these people had not been allowed to gamble, the respondents were asked who had intervened first, and who had forbidden them from gambling. Further questions covered the different gambling games the observed young gamblers had played. Finally, the respondents were asked whether the gambling area was within the sight of the establishment staff. Background variables included the respondent's age, gender, time and date of observing, duration of interview, and region (NUTS3) and province of gambling location.

Ei tiedossaInformationNotAvailable

Information not availableInformationNotAvailable

Havainnointi: kenttähavainnointi: ei-osallistuvaObservation.Field.Nonparticipant

ObservationObservation

Identifier
DOI https://doi.org/10.60686/t-fsd2253
Source https://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2253
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=706cf976ac2e108d70e3333938638bc5ef5d7a4148a469d6a97a04b1105875bc
Provenance
Creator Sosiaali- ja terveysministeriö; Ministry of Social Affairs and Health
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2007
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland