199,638 datasets found

Filter Results
 • Innerværet V

  Hustufter av uviss alder og art påvist via punktskyanalyse. Kan være fra mellomkrigstida, men også før, og kan være gammekonstruksjoner eller hus med nyere typer fundament. Må...
 • Åbjøravassdraget

  tuft, naust fra nyere tid. Den ligger rett på oversiden av av vannet, og i svak helling ned mot opprinnelig vannstand til Tisleifjorden. Godt synlig med stein i to parallelle...
 • Innerværet V

  Kompleks av avlang nausttuft/båtstø og stor hellegrop påvist via punktskyanalyse. Trolig samme type som jernalderkompleksene på N-sida av Kvaløya og andre steder. Må...
 • Uten navn

  Boplassen ligger ien skrånenden forsenkning ned mot den vestligste bukta i Breivika.. På en lav liten grusrygg omtrent midt på flaten Postivt prøvestikk. Utgravd av AmS 1986.
 • Uten navn

  14-16 m.o.h. i en skrånende forsenkning ned mot den vestligste bukta i Breivika, Boplassen ligger i Ø-kanten av forsenkninga ca. 10 m V for en steingard og et par store...
 • Innerværet

  Tuftgroper av steinalderkarakter liggende på rekke. Kan være fra tidlig metalltid. Må kontrolleres i felt.
 • Uten navn

  Boplass i V-kant av en jevnt skrånende vid forsenkning oppfra den vestligste bukta i breivika, tidligere dyrka mark. Posaitivt prøvestikk inneholdt 4 flintavslag, 2 stkr....
 • Tisleifjorden

  Jernvinneanlegg i utvaskinskingsonen under HRV på nordsiden av Tisleifjorden. Består av forekomster av slagg i overflaten, av typen renneslagg. Slaggforekomstene /slagghaug...
 • Innerværet

  To gårdshauger eller (muligens) mangeromstufter, med en rekke andre tufter liggende rundt og oppå, inkludert nausttufter. Alder er foreløpig uvisst, men dersom det er...
 • Eggedal

  under arbeid.
 • Trefliket spenne

  Del av trefliket spenne
 • Eggedal

  Flere rydningsrøyser. Lokalitet under arbeid.
 • Eggedal

  Overvåking av fiberkabel. Kullprøve tatt fra dyrkningslag i sjakt øst for gravminnelokalitet.
 • Eggedal

  Over 100 rydningsrøyser, steingjerder. Lokalitet under arbeid
 • Eggedal

  Over 100 rydningsrøyser, steingjerder. Lokalitet under arbeid
 • Løsfunn

  Gjenstand i en kobberlegering, ukjent id. Antatt middelalder. Funnet av Thor Erik Gilje ved metallsøk.
 • Vestre Bergsmoen

  Gravrøys med plyndringsgrop, godt synlig på Lidar som en tydelig anomali. Befart i terrenget den 13.01.2023, i en periode med lite snø. Observasjon i terrenget av stor...
 • Eggedal

  Fire rydningsrøyser.
 • Rabanshaugen

  Lengst i NØ og Ø-brinken av flaten: 1. Rundrøys, noe uklart markert, men tydelig i terrenget. Jordblandet. Røysa består av bruddstein, rundkamp og mindre steiner. På N-siden mye...