Svenska väljarkåren 1887-1968_4

DOI

The study concerns the parliamentary elections (for the second chamber) from 1887, the first election of modern type in Sweden´s history with clearly demarcated political groupings within the electorate, to 1968, the last election under the bicameral parliamentary system. The aim is to study the mobilization of the Swedish electorate during the period and how social structure influences political behaviour. The data are of two types: political data and social data. Purpose: Study the mobilization of the Swedish electorate during 1887 to 1968.

Studien omfattar riksdagsval (till den andra kammaren) från 1887, det första valet av modern typ i Sveriges historia med klart avgränsade politiska grupperingar inom väljarkåren, till 1968, det sista valet med tvåkammarsystem. Syftet är att studera förändringen av det svenska valdeltagande under den här tidsperioden, samt att se hur sociala strukturer påverkar det politiska beteendet. Datamaterialet består av två olika typer, politiska data och sociala data. Syfte: Studera mobiliseringen av den svenska väljarkåren under åren 1887 till 1968.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001564
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c91de56e3ef136d8b4545582bd98b8eeec3c1bb882ed1310fba52c7654dbf5f4
Provenance
Creator Lewin, Leif
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Ancient Cultures; Archaeology; History; Humanities; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige