Folkhälsa i Skåne 2008

DOI

A sample was drawn from the population registry among persons aged 18-18 years and living in Region Scania in 30th June 2004. The sample was stratified after geographic areas where each municipality stated a selection group, except Helsingborg which was divided into five city parts, Kristianstad divided in six municipality parts, Lund in ten municipality parts and Malmo in ten city parts. Selections of about the same size were made in each subarea. In total 27,963 persons answered the questionnaire, corresponding to 59 percent of the total sample (n= 47,621). The department of Social medicin, University Hospital MAS, Region Scania was operative responsible for the investigation. Statistics Sweden (SCB) has been contracted to perform mailing, collecting of the questionnaires and summaries. The study was approved by the regional research ethics committee and SCB:s etichal board. Purpose: The aim of the FHS 2008 was to get a current picture of the health, health care contacts and living conditions among the inbabitants of Scania which are also important for the future of public health in Scania, and also to make a follow-up study of the previous surveys FHS 2000 and FHS 2004 in Scania.

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län den 30 juni 2008. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel. Varje kommun utgjorde en urvalsgrupp förutom Helsingborg som delades in i fem stadsdelar, Kristianstad med sex kommundelar, Lund med tio kommundelar samt Malmö med tio stadsdelar. Totalt besvarade 28198 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 54,1 procent av nettourvalet (n = 52142). Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne har varit operativt ansvarig för tidigare undersökningar (FHS 2004 samt även FHS 2000) och är tillsammans med Centrum för Folkhälsa- och Miljö operativt ansvarig för FHS 2008. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fått uppdraget att utföra utskick, insamling av frågeformulären och sammanställningar. Undersökningen var godkänd av SCB:s egna etikorgan. Syfte: Syftet med FHS 2008 var att få en aktuell bild av skåningarnas hälsa, vårdkontakter och levnadsförhållanden som även har betydelse för den framtida folkhälsan i Skåne och samtidigt att göra en uppföljning genom att jämföra med de tidigare undersökningarna FHS 2000 och FHS 2004 i Skåne

Ett urval drogs ur befolkningsregistret bland personer i åldern 18-80 år som var folkbokförda i Skåne län den 30 juni 2008. Urvalet var stratifierat efter kön och kommun/stadsdel. Varje kommun utgjorde en urvalsgrupp förutom Helsingborg som delades in i fem stadsdelar, Kristianstad med sex kommundelar, Lund med tio kommundelar samt Malmö med tio stadsdelar. Totalt besvarade 28198 personer frågeformuläret, vilket motsvarade 54,1 procent av nettourvalet (n = 52142). Socialmedicinska enheten, Universitetssjukhuset MAS, Region Skåne har varit operativt ansvarig för tidigare undersökningar (FHS 2004 samt även FHS 2000) och är tillsammans med Centrum för Folkhälsa- och Miljö operativt ansvarig för FHS 2008. Statistiska Centralbyrån (SCB) har fått uppdraget att utföra utskick, insamling av frågeformulären och sammanställningar. Undersökningen var godkänd av SCB:s egna etikorgan

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=c5b0d51de66ce62ea4944a9845c2d0fbf359fb95f17b32a2e5b37af70dcca894
Provenance
Creator Grahn, Mathias; Merlo, Juan; Friberg, Anna; Rosvall, Maria
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2013
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Medieval History; Natural Sciences; Pharmacy; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences