Kohorten av svenska män kliniska subkohorter (COSM kliniska subkohorter) - COSM klinisk subkohort Örebro (2014--)

DOI

A clinical examination of a subgroup of men in the Cohort of Swedish Men living in Västerås and Örebro between 2010 and 2019. A re-examination is planned, but is pending although the aim is to start during 2022. In connection to the clinical visit the participants have filled in health and lifestyle questionnaires, and blood, urine, faeces and adipose tissue has been collected at the visit together with functional tests (e.g. memory test, gait speed and muscle strength) and biometric measures (height, weight, body composition). For more detailed information please visit the SIMPLER website, https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/. For restrictions in data use see https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ and https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/. Members of the Cohort of Swedish Men with incident urological cancer (prostate, kidney, bladder and penile cancer) visiting Örebro hospital have given blood samples (whole blood, plasma and serum). From participants with prostate cancer a urine sample is also collected.

En grupp män ur kohorten av svenska män boende i Västerås eller Örebro har deltagit i en klinisk studie. Första besöket till kliniken gjordes mellan 2010 och 2019, uppföljningsbesök har ännu inte påbörjats men förhoppningen är att en sådan runda kan påbörjas under 2022. I anslutning till besöket får deltagarna fylla i hälso- och livsstilsenkäter och under besöket tas blod, urin, avförings- och fettvävnadsprov, funktionella tester (t ex minnestest, gånghastighet och muskelstyrka) och biometriska mått (längd, vikt, kroppssammansättning). För mer detaljerad information gå till https://www.simpler4health.se/researchers/cohorts/. Läs mer om dataanvändning på https://www.simpler4health.se/researchers/rules-and-guidelines/ och https://www.simpler4health.se/researchers/publication-policy/. Deltagare i Kohorten av svenska män med incident urologisk cancer (prostata, njure, urinblåsa och peniscancer) som besöker Örebro sjukhus har lämnat blodprover (helblod, plasma och serum). Deltagare som har prostatacancer får även lämna urin.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=0fd47a50d507d684604e68708bc7a2466e0d46995b3d16a77c99b674eb1bc99a
Provenance
Creator Michaëlsson, Karl
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2022
Rights Access to data through an external actor. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via extern aktör. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; History; Humanities; Information Science; Life Sciences; Mathematics; Medicine; Medicine and Health; Natural Sciences; Pharmacy; Physiology; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige