Eesti detektorileidude atlas ja detektorileidude ontoloogiate kaardistamine (EDAO)

DOI

Käesolev andmestik koosneb EDAO projekti tööpakketide 2 ja 3 aruandest ning esemeliikide skeemidest. Aruanne ja esemeliikide skeemid on seotud EKKD75 projektiga, mis sai rahastuse programmist „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027" ning viidi läbi 07.03.2022-06.03.2023 Tallinna Ülikoolis. Avalikus on tehtud need projekti tulemused, mis ei kajastu publikatsioonides, kuid mis on analüüsitud ja mõeldud laiemalt kasutamiseks.

Identifier
DOI https://datadoi.ee/handle/33/579
Metadata Access https://datadoi.ee/oai/request?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_dc&identifier=oai:datadoi.ee:33/579
Provenance
Creator Kurisoo, Tuuli; Posti, Mari-Liis
Publisher Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
OpenAccess true
Contact Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
Representation
Language Estonian
Resource Type Report; Image
Format PDF; PNG; text/plain; application/pdf; image/png
Discipline Other