Kommunal partiorganisation 1985_2

DOI

This study was conducted in connection with the 1985 election. The mail questionnaire was directed toward the chairmen of local party organizations and leaders of the local election campaign within a sample of 50 municipalities and three big cities, Stockholm, Göteborg and Malmö. The questions dealt above all with the local organization of the political parties, activities and attitudes and also with election campaigns, election results etc.

Studien genomfördes inför valet 1985 som en enkätundersökning med kommunala partiorganisationer riktad till organisationernas ordförande och valledare. Frågorna handlade framförallt om partiernas kommunala organisation, verksamhet och ställningstaganden. Ett antal frågor utgör en uppföljning av kommunaldemokratiska forskningsgruppens undersökning vid valet 1979. Enkäten var därutöver speciellt inriktad på frågor om partiernas valkampanjer, valresultat etc.

Kommunala partiorganisationer i 50-urvalet av kommuner från kommunaldemokratiska forskningsgruppen samt Stockholm, Göteborg och Malmö

Self-administered questionnaire

Självadministrerat frågeformulär

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/tgtd-8533
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=fa128d88fb2103a32942b8b74491e08e719677bf415314749958232e11b17f31
Provenance
Creator Bjurulf, Bo; Håkansson, Anders
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Political Science; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige