Transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare beträffande det särskilda stödbehovet i Nordrhein-Westfalen, Tyskland

DOI

The file contains transcriptions of 12 interviews with SEN investigators and decision-makers in North Rhine-Westphalia (NRW), Germany. Altogether the material includes about 14 h of tape recorded material (not saved) or 200 pages transcriptions. The interviews were conducted in five municipalities of the state NRW. Research questions were focusing on the thought styles of the interviewees. Purpose: The purpose of the study is to analyse the process of special education needs [SEN] assessment in North Rhine-Westphalia, Germany.

Filen innehåller transkriptioner av 12 intervjuer med utredare och beslutsfattare i pedagogiska utredningar i Nordrhein-Westfalen, Tyskland. Sammanlagt handlar det om ca 14 t bandupptagningar (inte sparade) eller 200 sidor material. Intervjuerna har genomförts i fem kommuner i delstaten. Frågeställningarna undersökte vilka framträdande tankestilar som finns hos de intervjuade. Syfte: Syftet med studien är att analysera pedagogiska utredningar i samband med kategoriseringen ”i behov av särskilt stöd” i Nordrhein-Westfalen, Tyskland.

Non-probability

Icke-sannolikhetsurval

Interview

Intervju

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/sp3b-mr23
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=8a03914d511c6d4e9fb309a8ea837b25b8a3b8e51db72ac98d8fc5c349938b1a
Provenance
Creator Barow, Thomas
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2018
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Education Sciences; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Germany; Tyskland