Svenska valdata: Folkomröstningen 1994

DOI

Election results for all electoral districts in Sweden in the 1994 referendum on Swedish EU membership. Contains information on the number of eligible voters, number of valid and invalid ballots, number of yes votes, number of no votes and number of blank votes.

Valresultat för samtliga valdistrikt i Sverige vid folkomröstningen 1994 om svenskt EU-medlemskap. Innehåller uppgifter om antalet röstberättigade, antal giltiga respektive ogiltiga valsedlar, antal ja-röster, antal nej-röster samt antal blankröster.

Total universe/Complete enumeration

Hela populationen/total räkning

Aggregation

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/000906
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=762646e52857cc4a552e80885579038af6f8645a47b25e6c3617d9d467d0caf9
Provenance
Creator Statistics Sweden; Statistiska centralbyrån
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 1999
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige