SIFO-barometer 1967-1997

DOI

Compilation of SIFO-surveys

Sammanställning av flera SIFO-undersökningar

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001093
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=39d12db45dea96a129ef03c77fcbe22764e3dfa57670b71444a2ceaace3758a9
Provenance
Creator Ekengren Oscarsson, Henrik; Swedish Institute of Public Opinion Research; SIFO - Svenska institutet för opinionsundersökningar
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2006
Rights Access to data through SND. Data are accessible by order.; Åtkomst till data via SND. Data är tillgängliga via beställning.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige