Kännykkä- ja mediapäiväkirjat 1999-2001

Aineistossa "Kännykkä- ja mediapäiväkirjat 1999-2001" nuoret kertovat lyhyeltä ajanjaksolta (keskimäärin noin viikko) päiväkirjan muodossa kokemuksiaan ja havaintojaan kännykän käytöstä. Päiväkirjoja on seitsemän vuodelta 1999 ja kymmenen vuodelta 2001. Vuoden 2001 päiväkirjoissa kerrotaan kännykän käytön lisäksi myös muun median kuten television, radion ja internetin käytöstä. Vuoden 2001 päiväkirjan kirjoittajat ovat kirjoittaneet lisäksi lyhyen kirjoitelman otsikolla "Minä ja media". Yhteensä 17 päiväkirjasta 12 on tytön ja viisi pojan kirjoittamaa. Kirjoittajat ovat pääosin 15-17 vuotiaita. Päiväkirjojen pituudet vaihtelevat 3-9 sivun välillä, joskin yksi kirjoituksista 19 sivua pitkä. Kaikkiaan aineistoa on 105 tekstisivua.

The data consist of 17 diaries written by young Finnish girls and boys, recording their use of mobile phones and the media. The time period for keeping the diary was generally a week, the participants were mostly 15-17 years old, and the diaries were written in 1999 and in 2001. The seven diaries written in 1999 focused mainly on experiences and perceptions of mobile phone use, while the ten diaries written in 2001 covered media use as well as mobile phone use. In 2001, the participants also wrote a short essay titled "The media and I". The dataset is only available in Finnish.

Ei-todennäköisyysotantaNonprobability

Non-probabilityNonprobability

Oma kirjoitus tai päiväkirjaSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Self-administered writings and/or diariesSelfAdministeredWritingsAndDiaries

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2171
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=2aeb7e693bc95678573e528ebec1ee10e505a9f2420ad05bf9e1ece2b73154ec
Provenance
Creator Kasesniemi, Eija-Liisa; Oksman, Virpi
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2011
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English; Swedish
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi. Kirjoittajat ovat eri puolilta Suomea.; Finland. The participants are from different parts of Finland.; Suomi; Finland