Sähköpostivitsit 1998-2004

Aineisto koostuu sähköposteissa kiertäneistä vitseistä, kaskuista ja muista humoristiseksi tarkoitetuista jutuista. Aineistoa on kartutettu erillisellä keruupyynnöllä, joka on suunnattu keväällä 2003 Tampereen yliopiston Sosiologian ja sosiaalipsykologian laitoksen henkilökunnalle. Pyyntö on tätä kautta levinnyt myös muualle ja aineistoa ovat lähettäneet Tampereen yliopiston henkilökunnan jäsenten ja opiskelijoiden lisäksi myös yksittäiset yliopiston ulkopuoliset ihmiset. Aineiston keruu jatkui vuoteen 2004 asti. Aineiston teemat ovat moninaisia ja useissa tapauksissa keruuajankohdan ajankohtaisiin uutisiin sidottuja. Vitseissä käsiteltyjä ajankohtaisia aiheita ovat mm. Irakin sota, syyskuun 11. päivän terrori-iskut Yhdysvalloissa ja suomalaisten hiihtäjien dopingkäryt. Muita aineistossa toistuvia aiheita ovat esimerkiksi seksi sekä sukupuoli- ja kansallisuus-stereotypiat. Lisäksi aineisto sisältää lukuisia ammattivitsejä. Vitseille ja kaskuille tyypillisesti myös tämän aineiston tekstien alkuperäinen tekijä on tuntematon. Sähköpostiviestit on joko toimitettu aineistonkerääjälle valmiiksi anonyymeinä (esim. "kollega Kuopiosta") tai ne on anonymisoitu vitsikokoelmaan liittämisen yhteydessä aineistonkerääjän tai tietoarkiston toimesta. Sähköpostiviesteistä on poistettu sähköpostiosoitteet ja muut suorat henkilötunnisteet. Lähettäjä- ja vastaanottajatietoja lukuunottamatta aineiston tekstit on tarkoituksellisesti jätetty mahdollisimman pitkälti siihen muotoon, jossa ne on aineistonkerääjälle toimitettu. Tästä johtuen sähköpostiviesteistä näkyy esimerkiksi montako kertaa viesti on kyseisessä viestiketjussa ohjattu eteenpäin ja mihin kelloaikaan viesti on lähetetty. Osa sähköpostiviesteistä sisältää myös lähettäjän saatetekstin, jossa johdatellaan varsinaiseen vitsin lukemiseen. Useat vitseistä on samojen henkilöiden aineistonkerääjälle lähettämiä. Aineiston vitseistä on tuotettu erillinen html-hakemisto, jonka avulla vitsejä on helpompi selata. Html-hakemisto on luotu viestiketjun viimeisimmän viestin taustatietojen perusteella. Html-hakemistossa taustatietoina on mainittu viestin lähetyspäivämäärä, perustiedot lähettäjästä (yleensä sukupuoli), perustiedot vastaanottajista (sukupuoli, vastaanottajien lukumäärä) sekä sähköpostiviestin tai vitsin otsikko. Joissakin tapauksissa lähettäjästä ja vastaanottajista on mainittu myös muita taustatietoja (esim. heidän roolinsa suhteessa aineistonkerääjään, ammatti, tms.).

The archived data consist of jokes, anecdotes and other humorous texts distributed through email messages. The researcher sent the request for email humour to the staff members of the Department of Sociology and Social Psychology at the University of Tampere, Finland, in February 2003. The staff members in their turn distributed the request further. Texts were received from university staff members and students as well as from outsiders. Data collection continued till the year 2004. The total number of email messages received was 217, some of which contained more than one joke or anecdote. The jokes/anecdotes were mostly in Finnish, but approximately 20% were in English. The themes of the email messages varied greatly. Many were connected to current events, for instance, the Iraq war, September 11 terrorist attacks in the USA, and the doping scandal of Finnish skiers in 2001. Other recurring themes included sexuality, gender and ethnicity stereotypes, and professional jokes. As is typical in email humor, the original creator of the jokes/anecdotes often remained unknown. The dataset is only available in the original languages.

Ei-todennäköisyysotanta: itsestään muotoutunut näyteNonprobability.Availability

Non-probability: AvailabilityNonprobability.Availability

Kooste- tai synteesiaineistoCompilationSynthesis

Compilation/SynthesisCompilationSynthesis

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD1271
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=f5395cfd5283d39a94133d12dab76278f0e9ab02c3669e93ae2dca0e642e2bb2
Provenance
Creator Aro, Jari
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2006
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvalitatiivinen; Qualitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland