EVAn Arvo- ja asennetutkimus 2013

Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten arvoja ja asenteita. Teemoina ovat suomalaisten yritysten kilpailukyky, talouskasvu ja poliittisen järjestelmän tila. Aluksi esitettiin useita väittämiä työelämästä, yhteiskunnasta, politiikasta ja taloudesta, jotka käsittelivät muiden muassa työllisyyttä, yrittämistä, vapaata kilpailua, tasa-arvoa, julkisia palveluita, globaalistumista, tuloveroa, ilmastonmuutosta, luonnonsuojelua ja maahanmuuttoa. Seuraavaksi vastaajilta kysyttiin tekijöitä, jotka ovat voineet vaikuttaa suomalaisten yritysten kilpailukyvyn heikkenemiseen viime vuosina. Lueteltuja tekijöitä olivat mm. innovatiivisuuden puute, liian korkeat työvoiman sivukulut, valtion tukitoimien vähäisyys, huono työilmapiiri, liian kireä verotus ja liian tiukat ympäristömääräykset. Vastaajilta kysyttiin missä määrin he voisivat hyväksyä eri toimenpiteitä, jotta Suomi palaisi talouskasvun uralle. Toimenpiteinä mainittiin esimerkiksi eläkeiän alarajan nostaminen, yritysten tuloveron ja ansiotuloveron keventäminen, tutkimuksen rahoituksen kasvattaminen, työttömyysturvan ehtojen tiukentaminen ja opiskeluaikojen lyhentäminen. Lisäksi kysyttiin yhteiskunnallisesta oikeudenmukaisuudesta. Lopuksi tiedusteltiin suhtautumista EU-jäsenyyteen ja mielipiteitä rahayksikön vaihtamisesta markasta euroon. Haluttiin myös tietää, onko eurosta ja EMU-jäsenyydestä hyötyä vai haittaa Suomelle nykyisessä taloustilanteessa. Taustamuuttujia olivat sukupuoli, syntymävuosi, asuinmaakunta, asuinkunnan koko, peruskoulutus, ammatillinen koulutus, ammattiryhmä, toimiala, puoluekanta (mitä puoluetta äänestäisi, jos eduskuntavaalit pidettäisiin nyt), ammatillinen keskusjärjestö ja yhteiskuntaluokka.

The main themes of the survey were the competitiveness of Finnish enterprises, the state of the political system and how to achieve economic growth in Finland. First, the respondents were asked to what extent they agreed with a number of statements relating to, for instance, political parties and the political system, science and technology, gender equality, environment, free competition, public services, Finnish business life and enterprises, measures to lessen the impact of the aging population, globalisation, Finland's NATO membership, market forces, national debt, immigrants, taxation, and the circumstances of employees, etc. Opinions were charted on why the competitiveness of Finnish enterprises had declined. Causes mentioned included lack of innovation, high pay rises, social security contributions or taxes, lack of enthusiasm and determination, lack of government support, the euro, high wages of top managers, risk avoidance, bad working atmosphere, environmental regulations and strategic mistakes by management. The respondents were also asked whether they would accept or object to a number of measures or structural changes aiming to stimulate economic growth. The measures mentioned included giving up conscription, reducing corporation tax, restricting the power of trade unions, increasing research funding, competitive tendering for the provision of public services, tighter rules for unemployment benefits, pay freeze, cutting public service expenditure, lowering income tax, increasing annual working hours, reducing study time, establishing new state-owned companies and increasing immigration. Opinions were charted on Finland's EU membership and the currency change to euro. The respondents were asked whether the economic independence of EU states should be restricted and whether they would vote for or against Finland's EU membership if a referendum were held at the time of the survey. The background variables included the respondent's gender, year of birth, region of residence (NUTS3), basic and vocational education, economic activity and occupational status, industry of employment, which political party would vote for in parliamentary elections, membership in a trade union and self-perceived social class.

Todennäköisyysotanta: monivaiheinen otantaProbability.Multistage

Probability: MultistageProbability.Multistage

Itsetäytettävä lomake: verkkolomakeSelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Self-administered questionnaire: Web-based (CAWI)SelfAdministeredQuestionnaire.CAWI

Identifier
Source http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-201805031618
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=cf70d37e167d43511c3191604a882b87a7d6df48e7b4b03a1a6f2a99fc7fbcc1
Provenance
Creator Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA); Finnish Business and Policy Forum (EVA)
Publisher Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive
Publication Year 2013
Rights Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto; Finnish Social Science Data Archive; Tietoarkiston ja aineiston luovuttajan tekemän sopimuksen mukaisesti.; In accordance with the agreement between FSD and the depositor.; Aineisto on käytettävissä (B) tutkimukseen, opetukseen ja opiskeluun.; The dataset is (B) available for research, teaching and study.
OpenAccess true
Contact https://www.fsd.tuni.fi/
Representation
Language Finnish; English
Resource Type Kvantitatiivinen; Quantitative
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Economics; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Suomi; Finland; Suomi; Finland