Anhörigvård 1993

DOI

In Sweden the municipalities have the responsibility to provide the elderly, ill and disabled with the assistance they need to make home living possible. Still, most caring take place in the family and is performed by relatives. Sometimes a relative carer can be employed and paid by the municipality to perform the help. The aim of this study is to explore the situation of employed family careers. Purpose: The aim of this study is to explore the situation of employed family careers.

I Sverige ansvarar kommunerna för att ge äldre, sjuka och handikappade det stöd som de behöver för att kunna göra det möjligt att bo i sitt eget hem. Mycket omvårdnad utförs dock fortfarande av anhöriga. I vissa fall kan en anhörig bli anställd och få lön av kommunen då de tar hand om en släkting. Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga. Syfte: Syftet med den här studien är att undersöka situationen för anställda anhöriga.

Self-administered questionnaire: paper

Självadministrerat frågeformulär: papper

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001118
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=19ef1ad3cf99a18bddf5642ae6bb1be7ec962e45dc323919baa680e206640453
Provenance
Creator Furåker, Bengt; Sand, Ann-Britt
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2007
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Humanities; Life Sciences; Philosophy; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige