Svenska språknämndens tidskrift: Språkvård

DOI

Språkvård (language cultivation) is a periodical that was published between 1964 and 2007 by Svenska Språknämnden, predecessor of the Language Council of Sweden. Final issue was published beginning of 2007. 1965 - 2/2007

Språkvård är en tidskrift som gavs ut av Språkrådets föregångare Svenska språknämnden. Utgivningsår: 1964 - 2007. Sista numret gavs ut i början av 2007. 1965 - 2/2007.

Identifier
DOI https://doi.org/
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=153310f962709af58fe15d5a55e7d6083b2495bddf7df92f270835c39f58d776
Provenance
Creator Language Council of Sweden, Institute for Language and Folklore; Språkrådet, Institutet för språk och folkminnen
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2020
Rights Access to data through an external actor. Data are freely accessible.; Åtkomst till data via extern aktör. Data är fritt tillgängliga.
OpenAccess true
Contact https://snd.gu.se
Representation
Language English
Discipline Computer Science; Computer Science, Electrical and System Engineering; Engineering Sciences; Humanities; Information Science; Linguistics
Spatial Coverage Sweden; Sverige