Mediebarometern 2003

DOI

The first Media Barometer was conducted in 1979 and since then the survey has been carried out annually. The purpose is to explore how the Swedish population is using different media during an average day. Purpose: Describe the trends and changes in people's use of mass media.

Mediebarometern genomfördes första gången 1979 och har sedan dess genomförts varje år. Undersökningen avser att belysa hur stor andel av den svenska befolkningen som en genomsnittlig dag tagit del av ett antal enskilda medier. Syftet är att beskriva tendenser och förändringar i människors utnyttjande av massmedier. Syfte: Beskriva tendenser och förändringar i människors nyttjande av massmedier.

Identifier
DOI https://doi.org/10.5878/001025
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=dd12dd821933287ac86f34568d248604931e487c4abe3871b34a4f64c790a6cd
Provenance
Creator Nordicom - Nordic Information Centre for Media and Communication Research, University of Gothenburg; Nordicom - Nordiskt informationscenter för medie- och kommunikationsforskning, Göteborgs universitet
Publisher Swedish National Data Service; Svensk nationell datatjänst
Publication Year 2006
Rights Access to data through SND. Access to data is restricted.; Åtkomst till data via SND. Tillgång till data är begränsad.
OpenAccess false
Contact https://snd.gu.se
Representation
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Fine Arts, Music, Theatre and Media Studies; Humanities; Life Sciences; Music; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Sweden; Sverige